مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
Industrial Revolution 4.0 in the construction industry: Challenges and opportunities for stakeholders
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI , نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanat ...
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
انقلاب صنعتی 4.0 در صنعت ساخت و ساز: چالش ها و فرصت ها برای کارفرمایان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس ا ...
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
A bi-objective optimization approach for selection of passive energy alternatives in retrofit projects under cost uncertainty
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار: 2020 / نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatarticle.com/Detail/7633
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
یک رویکرد بهینه سازی دو هدفه برای انتخاب گزینه های اتلاف انرژی در پروژه های مقاوم سازی تحت عدم قطعیت در هزینه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri * * * * * آدرس اینترنتی دسترسی رایگان به فایل ISI انگلیسی اصلی این م ...
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
Experiences learned from an international BIM contest: Software use and information workflow analysis to be published in: Journal of Building Engineering
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / تجارب آموخته شده از یک رقابت بین المللی بی آی ام : استفاده نرم افزاری و تحلیل سیر جریان اطلاعاتی برای چا پ در: نشریه مهندسی ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
تجارب آموخته شده از یک رقابت بین المللی بی آی ام : استفاده نرم افزاری و تحلیل سیر جریان اطلاعاتی برای چا پ در: نشریه مهندسی ساختمان
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2019
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
"BIM AND PLANT SYSTEMS: A SPECIFIC ASSESSMENT"
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ MartinoMariniaCostantino C.MastinobRobertoBaccolibAndreaFrattolillob
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
The role of building information modeling (BIM) in delivering the sustainable building value
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Moshood Olawale Fadeyi
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
Decision Support for Mobile Crane Lifting Plan with Building Information Modelling (BIM)
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Le Peng*, David K. H. Chua
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
Analysis of the adoption rate of Building Information Modeling [BIM] and its Return on Investment [ROI]
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Dariusz Walaseka, Arkadiusz Barszczb
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
نگارش  مقدمه در مقالات علمی
1399/02/16

نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله