مقالات علمی پژوهشی فارسی
ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی جهت انتخاب مناسب ترین چیدمان جریان تولید ناب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / شاهقليان کيوان , عليزاده سياهكل ميثم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی سطح آمادگی شرکت ایران ترانسفو - ری برای اجرای سیستم تولید ناب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / برادران سيامك, دارايي محمدرضا, فتاحي داوود
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اولویت بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری؛ مورد مطالعه: زنجیره تامین صنعت خودرو
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / سالاري آناهيتا , فارسي جاني حسن, حميدي زاده محمدرضا, دري نوكوراني بهروز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / شفيعي رودپشتي ميثم , ميرغفوري سيدحبيب اله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کاربرد همزمان تولید ناب و ERP: به سوی یک فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / پاك مرام عسگر , رستم نژاد ابراهيم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی و تدوین استراتژی های موثر مدیریت استراتژیک توسعه شهری شهرستان رامسر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / حلاجيان ابراهيم , امين شاد علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
به کارگیری ‏QFD ‏فازی در مدیریت استراتژیک عرضه ‏محصول‎: مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / متقي هايده , صفري حسين, دهقاني كرامت اله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک در محیط های کار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / محموداقدم حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بومی سازی مدل مفهومی و رفتاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / رنگريز حسن, ملک محمدي مرتضي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
الگوی هم ‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / نيكوكار غلامحسين, حكيم امين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
نگاه استراتژیك به مدیریت دانش (سرمقاله)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / بهرامي محمدصادق
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارتباط بین شایستگی های بازاریابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / صنايعي علي, اميري فرهام, گنجي بيدمشك الفت
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
استراتژی های استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه: رویکرد مدل تعالی سازمانی اروپا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / گل پيرا هيرش
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
استراتژی های راهبری پروژه های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محمدعلي هاتفي , محمدمهدي وهابي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طبقه بندی شاخص های کلیدی در تبیین الگوی منشور پروژه برای مدیریت پروژه های شهری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / فلسفي رضا , يزدان پناه احمدعلي, احمدي سيدبدرالدين, احمدي لوزا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بكارگیری مدیریت راهبردی پروژه به عنوان یك رویكرد نوین مدیریت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / سلطاني الهام , مرجاني تيمور
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی ریسک های پروژه های تعاونی مسکن با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / بخشيان جواد , عباسي مرتضي, گيوه چي سعيد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدلی برای طراحی ساختار وبگاه های آموزش مجازی به کمک مدل تصمیم گیری چند معیاره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / اسدي صومعه آيدا, منتظر غلامعلي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل سازی تغییر کاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و GIS
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / بختياري فر مهرنوش , مسگري محمدسعدي, كريمي محمد, چهرقاني ابوالقاسم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کاربرد تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در تخصیص بهینه منابع آب، مطالعه موردی شهرستان یزد
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / شهركي جواد, محسني سيمين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / اميري مقصود, رحيمي مزرعه شاهي محسن , تابلي حميد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
توسعه مدل کنترل موجودی (r,Q) با رویکرد چند هدفه احتمالی- فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / نايبي محمدامين, پناهي نيا عباس
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه یك مدل جدید كنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی (EPQ) چند كالایی با تقاضای فازی تصادفی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / كاظمي ابوالفضل , ملكيان محمدرضا, صرافها كيوان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کاربرد برنامه ریزی چند هدفه فازی در توسعه یک مدل کنترل موجودی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / نايبي محمدامين , حميدي ناصر, پناهي نيا عباس, سعيدي حسام
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / محمد اکبری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز درصنعت خودروسازی ایران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / الفت لعيا, خاتمي فيروزآبادي سيدعلي, خداوردي روح اله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره ای
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / فتح اله مهدي*,نجفي مهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی نقش رادیو شناسه در بهبود مدیریت زنجیره تامین ناجا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / مهندس بهزاد لك ، سرهنگ دكتر علي رستگار ، سرهنگ دكتر غلامرضا شاه محمدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
الگوهای كارای مدیریت دانش در زنجیره تامین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / ناظمي جمشيد*,تركاشوند زهرا,سميع زاده رضا,سيدي حسيني نيا سيدشهروز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / حسام زند حسامی . آوا ساوجی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / پیمان آهی تبار، محمد تقی پور ، امید دبداب ، داود عزیزی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه استراتژی مناسب نگهداری با استفاده از شبیه سازی با رویکرد پویایی سیستم: گامی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه تعمیرات کارخانه ایمن ساخت پاسارگاد
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / شیما یوسفی . امیر عزیزی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
چابکی و رفتار کارکنان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / مژگان جمیله، دکتر محمدرضا کاباران زاده، علیرضا رزقی رستمی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید مبتنی بر قیمت گذاری و زمان بندی کار کارگاهی-ارائه مثال موردی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / زهرا موحدی، عبدالله آقایی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث HSE با روش Tripod-Beta (مطالعه موردی: پتروشیمی خارک)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / نصراله عبهر ، مصطفی عباسی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تبیین رابطه عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت تقطیران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محسن عبايي، سيد محمد فاطمي نژاد، زينب جاري پور
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی وشایسته سالاری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: برق منطقه ای هرمزگان)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محبوبه حق ره
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی و رتبه بندی اثر کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / ناصرصفایی، زهراپورفراش
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
درآمدهای پایدار در توسعه پایدار شهری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / حامد قابلیان امیری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدل ریاضی برای بهینه سازی مسئله مکان یابی تسهیلات و طراحی شبکه با در نظرگرفتن تراکم کمان ها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / حمیدرضا صانعیان ، غلامعلی رئیسی اردلی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اجرای مدیریت ریسک منابع انسانی مطالعه موردی: دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / پریسا شاه نظری ، آرمینه کچوئیان ، بهاره جهانشاهی ، مرضیه براتلو ، افشین لشگری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کاربرد سیستم فازی در بهینه سازی شبکه های آبرسانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / زهرا عیسی نیا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
سنجش فرسودگی شغلی و تاثیر معنویت سازمانی بر آن (مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس بوشهر)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / فخریه حمدیان پور، فریبا حسن نیازی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
هم افزایی یادگیری سازمانی و نوآوری بر قابلیت چابکی در صنعت ساخت و ساز
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / سمیه علوی ، محمد علوی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی عوامل کلیدی مدیریت تغییر اثربخش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی (دانشگاه های منطقه پنج کشوری)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / فخریه حمدیان پور ، یونس نادری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / فرشاد زردچقائی، سعید آیباغی اصفهانی، زین العابدین امینی سابق
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر اثربخشی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محمدرضا عسگري ، انيسا شهباز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی بسته بندی تنباکوی سنتی در کارخانه ساخت تنباکو
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محسن سخائی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی عملکرد ساختارهای مختلف نظام مالی و اعتباری با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC)، وزن دهی سلسله مراتبی فازی (FAHP) و رتبه بندی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / داوود کرامتی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی و انتخاب بهترین الگو برای الویت بندی توالی عملیات در زمانبندی یک سیستم کارگاهی با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و روش تصمیم گیری چند شاخصه کوپراس
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / داوود کرامتی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزشیابی دوره های آموزشی با استفاده از الگوی بازگشت سرمایه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / مرتضی عسگرانی، معراج مرآتی ، فریدون عزیزی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / محمد برادران، احمدرضا کسرائی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تطبیقی شاخص های حکمرانی خوب در مردم سالاری دینیر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / محمد هاشمی، اکبر مهری نژاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری و کاربرد تحلیل واریانس (ANOVA) در MSA
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / میثم جعفری اسکندری ، امجد عبدی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین پارامترهای تاثیر گذار در استحکام فشاری سرد )CCS ) گندله با استفاده از تکنیکهای داده کاوی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / 1 ، سيد محسن نبوي2 رضا شکری زاده
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات در شرایط عدم اطمینان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / زینب یوسف پور کرباسدهی 1 عباس ادهم 2
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
قواعد متن نویسی جهت مقاله  از  نگارش  چکیده و متن در مقاله
1399/02/16

قواعد متن نویسی جهت مقاله از نگارش چکیده و متن در مقاله

قواعد متن نویسی جهت مقاله نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه