مقالات علمی پژوهشی فارسی
حل بهینه مساله مدیریت زنجیره تامین در نیروگاه های حرارتی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / پورحبيب يكتا شارمي محمد, شفائي رسول
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدل تحلیل پوششی داده های دو سطحی در مدیریت ریسک زنجیره تامین به منظور انتخاب تامین کننده
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / شفيعا محمدعلي*, مهدوي مزده محمد, پورنادر مهردخت, باقرپور مرتضي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
انتخاب بهترین تامین کننده با ورودی و خروجی های انعطاف پذیر در مدیریت زنجیره تامین با تحلیل پوششی داده ها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / مقدس زهره, واعظ قاسمي محسن*, رحماني پرچکلايي بيژن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارتباط بین فناوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) با عملکرد سازمانی در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / هنري حبيب, محمودي احمد*, اسلامي ايوب, متقي شهري محمدحسن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی وضعیت استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات در پروژه های ساختمانی کشور (مطالعه موردی: پروژه های ساختمانی شهر زنجان)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / بهشتي سيداميرحسين, مدقالچي علي, فرهمنديان ارشد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی وضعیت "سیستم های اطلاعات مدیریت" در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های شهر تهران از دیدگاه مدیران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / اكبري علي , عاصمي عاصفه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی سیستم های مدیریت اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از استاندارد ISO/IEC 27001
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / روحاله شيخ ابومسعودي ، نازيلا اسماعيلي ، مريم عطايي ، سحر كوهي حبيبی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / سید یعقوب حسینی _ سیدعباس موسوی _ ابوالفضل ابراهیمی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / سپهوند رضا*, مغوئي نژاد مهديه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حسيني ابوالحسن*, تبسمي امير, دادفر زهرا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی و موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / حاجي کريمي عباسعلي, کريم نژاد الميرا*
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت رابطه و ارزش طول عمر مشتری در صنعت هتلداری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / محمدي اسفنديار زهرا رضايي ميلاد احمدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / علی ‌بنیادی ‌نايینی ، سیروس‌ امیرقدسی * ، ندا‌ خیبری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل تحلیلی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در صنعت نشر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / امین نادری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
توسعه مدل فرایندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / عاشوري مريم*, شريف خاني مونا, تارخ محمدجعفر
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز درصنعت خودروسازی ایران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / الفت لعيا, خاتمي فيروزآبادي سيدعلي, خداوردي روح اله
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره ای
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / فتح اله مهدي*,نجفي مهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی نقش رادیو شناسه در بهبود مدیریت زنجیره تامین ناجا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / مهندس بهزاد لك ، سرهنگ دكتر علي رستگار ، سرهنگ دكتر غلامرضا شاه محمدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
الگوهای كارای مدیریت دانش در زنجیره تامین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / ناظمي جمشيد*,تركاشوند زهرا,سميع زاده رضا,سيدي حسيني نيا سيدشهروز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / حسام زند حسامی . آوا ساوجی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / پیمان آهی تبار، محمد تقی پور ، امید دبداب ، داود عزیزی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه استراتژی مناسب نگهداری با استفاده از شبیه سازی با رویکرد پویایی سیستم: گامی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه تعمیرات کارخانه ایمن ساخت پاسارگاد
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / شیما یوسفی . امیر عزیزی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
چابکی و رفتار کارکنان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / مژگان جمیله، دکتر محمدرضا کاباران زاده، علیرضا رزقی رستمی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید مبتنی بر قیمت گذاری و زمان بندی کار کارگاهی-ارائه مثال موردی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / زهرا موحدی، عبدالله آقایی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث HSE با روش Tripod-Beta (مطالعه موردی: پتروشیمی خارک)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / نصراله عبهر ، مصطفی عباسی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تبیین رابطه عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت تقطیران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محسن عبايي، سيد محمد فاطمي نژاد، زينب جاري پور
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی وشایسته سالاری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: برق منطقه ای هرمزگان)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محبوبه حق ره
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی و رتبه بندی اثر کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / ناصرصفایی، زهراپورفراش
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
درآمدهای پایدار در توسعه پایدار شهری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / حامد قابلیان امیری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدل ریاضی برای بهینه سازی مسئله مکان یابی تسهیلات و طراحی شبکه با در نظرگرفتن تراکم کمان ها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / حمیدرضا صانعیان ، غلامعلی رئیسی اردلی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اجرای مدیریت ریسک منابع انسانی مطالعه موردی: دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / پریسا شاه نظری ، آرمینه کچوئیان ، بهاره جهانشاهی ، مرضیه براتلو ، افشین لشگری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کاربرد سیستم فازی در بهینه سازی شبکه های آبرسانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / زهرا عیسی نیا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
سنجش فرسودگی شغلی و تاثیر معنویت سازمانی بر آن (مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس بوشهر)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / فخریه حمدیان پور، فریبا حسن نیازی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
هم افزایی یادگیری سازمانی و نوآوری بر قابلیت چابکی در صنعت ساخت و ساز
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / سمیه علوی ، محمد علوی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی عوامل کلیدی مدیریت تغییر اثربخش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی (دانشگاه های منطقه پنج کشوری)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / فخریه حمدیان پور ، یونس نادری
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / فرشاد زردچقائی، سعید آیباغی اصفهانی، زین العابدین امینی سابق
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر اثربخشی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محمدرضا عسگري ، انيسا شهباز
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی بسته بندی تنباکوی سنتی در کارخانه ساخت تنباکو
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1397 / محسن سخائی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی عملکرد ساختارهای مختلف نظام مالی و اعتباری با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC)، وزن دهی سلسله مراتبی فازی (FAHP) و رتبه بندی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / داوود کرامتی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی و انتخاب بهترین الگو برای الویت بندی توالی عملیات در زمانبندی یک سیستم کارگاهی با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و روش تصمیم گیری چند شاخصه کوپراس
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / داوود کرامتی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزشیابی دوره های آموزشی با استفاده از الگوی بازگشت سرمایه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / مرتضی عسگرانی، معراج مرآتی ، فریدون عزیزی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / محمد برادران، احمدرضا کسرائی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تطبیقی شاخص های حکمرانی خوب در مردم سالاری دینی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / محمد هاشمی، اکبر مهری نژاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری و کاربرد تحلیل واریانس (ANOVA) در MSA
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / میثم جعفری اسکندری ، امجد عبدی
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تعیین پارامترهای تاثیر گذار در استحکام فشاری سرد )CCS ) گندله با استفاده از تکنیکهای داده کاوی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / 1 ، سيد محسن نبوي2 رضا شکری زاده
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات در شرایط عدم اطمینان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / زینب یوسف پور کرباسدهی 1 عباس ادهم 2
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
قواعد متن نویسی جهت مقاله  از  نگارش  چکیده و متن در مقاله
1399/02/16

قواعد متن نویسی جهت مقاله از نگارش چکیده و متن در مقاله

قواعد متن نویسی جهت مقاله نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
نگارش  مقدمه در مقالات علمی
1399/02/16

نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقدمه در مقالات علمی