مقالات علمی پژوهشی فارسی
شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی توام نانوسیال در یک محفظه شیبدار کم عمق به کمک روش شبکه بولتزمن
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / كريمي پور آرش
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مطالعه تاثیر سرعت در مرزی متحرك محفظه های دو بعدی بر انتقال حرارت جابجایی تركیبی گازهای تابشی به روش عددی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / معين الديني مريم, گنجعليخان نسب سيدعبدالرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارزیابی فرض عدم وابستگی دمایی خواص ترموفیزیکی نانوسیال آب-اکسید آلومینیم در انتقال حرارت جابجایی آزاد درون حفره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / خراتي كوپايي مسعود, اميدوار امير*, جلوداري ايمان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل ترکهای خستگی سرسیلندر موتور دیزل با استفاده از مدل ویسکوپلاستیسیته دو لایه و درنظر گرفتن اثر ویسکوزیته
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / عاشوري حجت, بهشتي بابك*, ابراهيم زاده محمدرضا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل ریسک ناشی از معیارهای غیرقابل پیش بینی بر اساس روش منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / دزفولي نژاد مهدي*, سلحشور جمشيد, معاضد هادي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کنترل ارتعاشات تیر ساندویچی با لایه ی مغناطیسی بر پایه ی منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / ملائكه حسن, معين فرد حميد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
استفاده از منطق فازی در عیب یابی هوشمند ماشین آلات دوار و بررسی اثر توابع عضویت مختلف
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / هاديان جزي شهرام*, آرين محمود
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / نصرتي ناهوك حسن*, افتخاري مهدي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر هندسه طرح اتصال بر جنبه های ریزساختاری و سازوکار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد هادفیلد
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / سبزي مسعود*, كلانتري پور رقيه
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رفتار سایشی پوشش WC/Ni اعمال شده به روش جوشکاری TIG بر روی فولاد St52
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / رشيدي مجيد, اعلائي عليرضا, كثيري مسعود
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای بر استحکام برشی اتصال ایجاد شده در آلیاژ آلومینیوم 7075-T6
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / سخايي اميرحسين, جلالي آقچاي عبدالحسين*, كاظمي نصرآبادي محمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارتقای سختی آلیاژ هوایی تیتانیوم Ti-6Al-4V با پوشش كامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشكاری TIG
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / فغاني غلامرضا*, نوروزي سلمان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشكاری با استفاده از روش مش تطبیقی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / هادي نژادرودي علي اكبر, رضاعي سيدمهدي, فشاركي فرد رسول*, نحوي علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل تجربی و عددی واماندگی پوشش های سد حرارتی تحت بارگذاری خستگی حرارتی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / نخودچي سهيل*, ابراهيمي حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل خستگی یک پوسته استوانه ای تقویت شده تحت بارگذاری چند محوره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / شاهاني اميررضا*, معيري کاشاني حامد, سالاري محمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل تجربی تاثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد CK45 در بارگذاری چرخه ای تک محوری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / شريعتي محمود*, محرابي حامد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل خزش اولیه کره نانو کامپوزیتی جدار ضخیم، تحت بارگذاری حرارتی، مغناطیسی و مکانیکی بر اساس مدل ویسکوالاستیک برگر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / محمدي هويه هادي*, نداف اسكويي عليرضا, سياح بادخور مصطفي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب رنگ راکتیو آبی 5 (RB5) با استفاده ازکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال و نانو ذرات Fe3O4
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / كاكاوندي بابك, رضايي كلانتري روشنك*, اسرافيلي علي, جنيدي جعفري احمد, آذري علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی كارایی خاك اره صنوبر در حذف متیلن بلو از محلول های آبی، مطالعات ایزوترم، سینتیك و ترمودینامیك
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / شهبازي افسانه*, زاهدي نيا شيرين, هاشمي سيدحسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / فرقاني فرساد, نيلي احمدآبادي محمود*, عباسچيان رضا, اسدي حميد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل قانون دوم ترمودینامیك در جریان سیال میكروقطبی بین دو صفحه ی موازی شیبدار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حزباوي عباس*, شرهاني سجاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر تنش های سطحی روی ارتعاشات خطی غیر محلی نانو لوله سه جداره ی نیترید بور حاوی جریان سیال ویسكوز بر بستر الاستیك با استفاده از DQM
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / محمدي مهر مهدي*, فارسي اميرعباس, اسلامي فارساني رضا, دشتي گوهري پدرام, يوسفي رامندي محسن
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل رفتار ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی چندلایه در محیط حرارتی با استفاده از مدل غیرموضعی تیر تیموشنکو
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / نظري نژاد گياشي ابوالحسن*, انصاري رضا, رمضان نژادآزادبني حبيب
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی ارتعاشات غیر خطی میکرو تیر تحت تحریک نیروی الکترواستاتیک با رفتار تنش-کرنش انالاستیک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / ويسي گرگ آباد امير, رضازاده قادر*, شعباني رسول
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
کنترل ارتعاشات غیر خطی ورق مرکب دوپایداره با استفاده از روش فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / فيروزيان نژاد احمد*, ضيايي راد سعيد, تاكي محمدسينا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تاثیر نانو ذرات اکسید آهن اصلاح شده بر خواص مغناطیسی، حرارتی و مکانیک- دینامیکی فیلم های آمیخته نانوسلولز/ پلی وینیل الکل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / روحاني مهدي*, شعبانيان ميثم, كرد بهزاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی خواص حرارتی، مکانیکی و ریزساختار اتصالات آلیاژ آلومینیوم سری 7000 جوشکاری شده توسط فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / عزيزي عبدالحميد*, اعلمي آل آقا محمدابراهيم, مرادي حميد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
جوشکاری غیر مشابه فولاد کوئنچ-تمپر 517A ASTM به فولاد زنگ نزن وتاثیر بهینه سازی پارامترهای جوشکاری بر ریز ساختار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / شايان فر پيمان*, شمعانيان مرتضي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بهینه سازی پارامترهای جوشکاری فولاد کم کربن EN 10130 به روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / علي محمدي اكبر, كثيري مسعود, افرند مسعود*, نوروزي فروشاني حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ترمیم شیار سطحی فولاد ساختمانی از طریق جوشکاری شعله ای و جوشکاری نفوذی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / كيهاني پدرام, رحيمي يونس, وحدت سيدابراهيم
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رفتار خوردگی مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / اميني كامران*, غروي فرهاد, چمي اكبر, اميرخاني مظاهر, قاسمي حسين
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی سمت و سوی كاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوت در فرآیندهای شكل دهی فلزات
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / عابديني رضوان, عبداله امير*, عليزاده يونس, فرتاش وند وحيد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
ارتعاش آزاد صفحات گرافن تك لایه با استفاده از نظریه های مختلف گرادیان الاستیسیته
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / ضيايي سيما*
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بکارگیری تئوری الاستیسیته گرادیان کرنشی در بررسی اثر اندازه بر خواص الاستیک نانولوله تک جداره کربنی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / مهردادشكريه محمود*, زيبائي ايمان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل ارتعاشات آزاد سه بعدی نانو ورق مستطیلی بر اساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / عبداله زاده شهربابكي احسان, علي بيگلو اكبر*
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل استاتیکی و ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی مدرج تابعی با استفاده از تئوری الاستیسیته سه بعدی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / عليزاده محسن, علي بيگلو اكبر
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تحلیل ترموالاستیک نانو پوسته های کروی تحت شوک حرارتی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / رنجبر جمال, علي بيگلو اكبر*
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اثر ضربه کم سرعت بر نانوتیر تیموشنکو با استفاده از تئوری غیر محلی الاستیسیته
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / صيفوري سجاد, لياقت غلامحسين*, فولادي مجيد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی رابطه بین مدول الاستیسیته دینامیک در صفحات تخته خرده چوب با مدول الاستیسیته استاتیک و مقاومت خمشی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حمصي اميرهومن, كهن ترابي مصطفي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
تانسور الاستیسیته فضائی در معادلات بنیادین اولری نرخی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / عباسي خزايي بيژن*, عباسي زهرا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال درون میکرو لوله با شار حرارتی ثابت و سرعت لغزشی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / جاويد سعيد, كريمي پور آرش
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مطالعه آزمایشگاهی اثر هم سوزی گاز- گازوئیل بر درخشندگی و انتقال حرارت تابشی شعله گاز طبیعی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / پورحسيني سيدهادي, مقيمان محمد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
مدل سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق های حرارتی الیاف معدنی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / ويسه سهراب*, حكاكي فرد علي, ميرمحمدي ميرمحمدعلي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
انتقال حرارت جابجایی آزاد سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / نوري فرد شهاب, تيمورتاش عليرضا*
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال آب-مس در محفظه T شكل مورب
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / كسايي پور عباس, قاسمي بهزاد*, رييسي افراسياب
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
انتقال حرارت جابجایی توام نانوسیال در یک محفظه باز بافل دار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / مرادزاده دهكردي مجتبي, قاسمي بهزاد*, رييسي افراسياب
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در محفظه مثلثی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 / ملك پور علي, قاسمي بهزاد
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری در کانال متخلخل با تولید حرارت داخلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / نظري ميثم, جلالي وحيد داوود*, خانجاني سميرا
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در محفظه L شکل بافلدار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / علوي نصراله, ارمغاني طاهر*, ايزدپناه احسان
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
طراحی مستقیم شكل در مسائل انتقال حرارت جابجایی داخلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / نيك فر مهدي, اشرفي زاده علي
مقالات علمی پژوهشی فارسی
اطلاعات بیشتر
راهنمای نویسندگان
1397/10/20

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان
نگارش پایان نامه معماری
1397/10/27

نگارش پایان نامه معماری

نگارش پایان نامه معماری
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه