سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
طراحی نوین دوغاب‌های سیمان فوق سبک با استفاده از فناوری نانو برای سیمان‌کاری آستری 7 اینچ مخزن آسماری 16 حلق چاه میدان مارون
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 – مقاله علمی و پژوهشی / حمید سلطانیان
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
اثر افزودن پلیمر کیتوسان بر خواص ساختاری و گیرشی سیمان دندانی بر پایه کلسیم سیلیکات
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی / فاطمه پناهی1، سید محمود ربیعی*1، سمیه غفاری2، رضا شیدپور3
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی اثرات پخت تکمیلی بر مشخصات مکانیکی بتن‌های پلیمر- سیمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی / صادق دردائی1، حامد باقری2*
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1389 – مقاله علمی و پژوهشی / الهام رحیمی*1، احمد منشی2 و رحمت‌الله عمادی3
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تعیین طرح اختلاط مناسب مخلوط‌های اساس تثبیت‌شده با سیمان حاوی مقادیر زیاد تراشه آسفالت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 – مقاله علمی و پژوهشی / مصطفی آدرسی*، ابولفضل حسنی، ابوالفضل خویشداری، مریم زینی
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تأثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به‌عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 – مقاله علمی و پژوهشی / محمدامین ارشد ترابی1، شهناز دانش2*، محمدرضا توکلی‌زاده3
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی تغییرات ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک رسی آلوده به ماده هیدروکربنی با افزودن سیمان
نویسندگان/توضیحات : محمدمهدی خلوصی*1، علی رئیسی استبرق2، جمال عبداللهی3
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی / احد اوریا * 1 و تقی بهبودي مصمم
سیمان (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
پایان نامه چیست؟
1397/10/17

پایان نامه چیست؟

پایان نامه چیست؟