تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / فرزاد شهابیان*1 و جواد علامتیان 2
تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
ارزیابی تأثیر شکل سطح تسلیم در تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی سازه‌های ژئوتکنیکی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / هیثم حیدرزاده، محمد علیائی
تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
روش سه مرحله‌ای انتخاب شتاب‌نگاشت‌های زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / فرهاد بهنام‌فر1*، محمد نورائی2، مهدی طالبی ولنی3
تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های بتنی به روش المان محدود
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 – مقاله علمی و پژوهشی و غیر ISI / محمدحسین امین فر(1)، بهمن فرهمند آذر(2)، هادی صفری(3)، مرتضی بیک لریان(4)
تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تحلیل کمانش سازه‌های استوانه‌یی کرکره‌یی برای دست‌یابی به بالاترین «نسبت استحکام به وزن»
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی / هاشم اعظمی، محمد فدایی
تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی ترکیبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1383 – مقاله علمی و پژوهشی / محسنعلی شایانفر1، ابراهیم ثنایی2، سعید محمدزاده3
تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی تأثیر اندرکنش گودبرداری و سازه مجاور آن در تحلیل گودبرداری‌ها در محیط‌های شهری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1389 – مقاله علمی و پژوهشی / محمد ملکی1، بهادر بائی2، محسن بیتی3
تحلیل سازه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
لیست رشته های موجود در سایت
1397/10/20

لیست رشته های موجود در سایت

لیست رشته های موجود در سایت
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی