سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
ارزیابی تجربی رفتار خمشی تیرهای بتن‌آرمه‌ی خودتراکم حاوی الیاف تحت بارگذاری سیکلی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / حمیدرضا توکلی، مسعود فلاح تبار
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
ارائه روش طراحی اتصال شمع فلزی به کوله‌ی بتن‌آرمه‌ی پل‌های یک‌پارچه بر اساس ظرفیت خمشی شمع فلزی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / سید سعید میررضائی، مجید برقیان، حسین غفازاده، مسعود فرزام
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
طراحی مستقیم دیوارهای برشی بتن‌آرمه ویژه مرکب با اجزای مرزی فولادی بر مبنای تغییر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / حسین کاظمی1، امین محب خواه2*
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی رفتار دال‌های بتن‌آرمه تحت اثر انفجار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / حسین سیف‌اللهی، رضا مرشد*
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
ارزیابی مقاومت بتن خودتراکم پلیمری در تیرهای بتن‌آرمه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / رحمت مدندوست*1، اصغر وطنی اسکویی2 و میلاد رجبی جورشری3کارگران3
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های دوبلکسی بتن‌آرمه در برابر زلزله
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / غلامرضا قدرتی امیری1، علی خیرالدین*2، و علی کارگران3
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
بهینه‌سازی طراحی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 – مقاله علمی و پژوهشی (غیر ISI) / علیرضا حبیبی*، مبین شهریاری، حسن رستمی
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های بتنی به روش المان محدود
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1392 – مقاله علمی پژوهشی / محمدحسین امین فر(1)، بهمن فرهمند آذر(2)، هادی صفری(3)، مرتضی بیک لریان(4)
سازه های بتن آرمه (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
قواعد متن نویسی جهت مقاله  از  نگارش  چکیده و متن در مقاله
1399/02/16

قواعد متن نویسی جهت مقاله از نگارش چکیده و متن در مقاله

قواعد متن نویسی جهت مقاله نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی