منطق فازی (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
ارزیابی عملكرد زنجیره ی تأمین با نگرش فرآیندی و استراتژیك با استفاده از منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار: 1390 - مقاله علمی پژوهشی / ليلا نامداريان ، طه نژاد فلاطوري مقدم
منطق فازی (مقالات علمی پژوهشی فارسی با فرمت ورد)
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی فصول پایان نامه
1397/10/19

بررسی فصول پایان نامه

بررسی فصول پایان نامه
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه