مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
توسعه برنامه های استراتژیک برای پیشبرد شغل پرستاری در کره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Eui Geum Oh, PhD, RN, FAAN, Yeonsoo Jang, PhD, RN, Jeongok Park, PhD, RN, Hyejung Lee, PhD, RN, Heejung Kim ...
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
بکار گیری همه جانبه گرایی و پیشرفت پذیری سازمانی در مدیریت راهبردی در محیط متغیر- نامشخص-پیچیده و مبهم (یا بعبارتیVUCA) با تکیه بر مدارک ومستندات از شرکتهایی با فن آوری بالا در چین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jingjing Du*, Zhongwei Chen
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
سیستم های تولید هوشمند منعطف و تغییر پذیر
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hoda ElMaraghy*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
تا ثیرات سیستم های تولیدی سایبری – فیزیکی(مجازی – فیزیکی) بر روند تلفیق شده برنامه ریزی فرایند و جدول زمانبندی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hermann Meissnera,*, Jan C. Auricha
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
روش ارزیابی کیفیت داده های استفاده شده درارزیابی عملکرد الگوریتم های تشخیص میوه هاو سبزیجات :
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Pong Xiang*, Ying chen, Jia W. shen, Shuang Hu
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
(فنون تکرارپذیری و تکثیرپذیری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2016/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Andrea Zanobini, Bianca Sereni, Marcantonio Catelani, Lorenzo Ciani*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
یک رویکرد ترکیبی جدید MCDM برای مشکلات پیچیده مدیریت زنجیره تامین در ساخت و ساز
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jolanta Tamosaitiene*a, Edmundas Kazimieras Zavadskasa, Inga Sileikaitea, Zenonas Turskisa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک زنجیره تامین اقلام فاسدشدنی مبتنی بر مدل سازی شبکه پتری رنگ شده
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Lu Liua, Xinlei Liua, Guangchen Liub,*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
تحقیق در مورد کنترل موجودی قطعات یدکی برای عملیات میدانی بین منطقه ای کشاورزی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Yue Tang, YaoguangHu*, Yu Liu, Jingqian Wen
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
استفاده از DMAIC شش سیگما برای بهبود کیفیت فرآیند تولید: یک مطالعه موردی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Monika Smetkowska, Beata Mrugalska*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
بهینه سازی خطوط بدنه AUV با پارامترهای عدم قطعیت بر اساس طراحی قابلیت اطمینان شش سیگما
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Yung hang Hou, Xiao Liang*, Xu yang Mu
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
طراحی سیستم مدیریت شش سیگمای مبتنی بر JMP/SAP و کاربرد آن در SMED
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Siyu Chena,b, Shuhai Fana,b, Jiawei Xiong a,b, Wenqian Zhanga,b
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hesham A. El-khaleka, Remon F. Azizb,c, Enas S. Morgand
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
شبکه عصبی مصنوعی ERP و کنترل موجودیها و ذخایر انبار گردیده
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jad Farhata, Michel Owayjana,b*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
װERP مرگ زندگی طولانی CRM
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Moutaz Haddaraa*, Angelo Constantinib
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
سیستم مدیریت اطلاعات شرکت برق بر مبنای مرکز یکپارچه پیام
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Fucai Luoa, Fei Wua*, Yuxiang Caib
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
خطی سازی بازخورد مسائل ارتعاش غیره خطی: یک فرمولاسیون جدید توسط روش دریافت کننده ها
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Chong Zhena, Shakir Jiffrib, Daochun Lia, Jinwu Xianga,*, John E. Mottersheadb,*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
لا یه حائل فلزی(تیتانیوم نیترید) تزین - ترین مدرج با سا ختار ساندویچی و مقاوم در برابر صدمات
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Shuang Penga, Jiang Xua,⁎, Paul Munroeb, Zonghan Xiec,d
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
آزمایش غیره مخرب کاربرد رادیوگرافی و التراسونیک برای تولید افزایشی سیم و قوس
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Ana Lopeza,⁎, Ricardo Bacelara, Inês Piresa, Telmo G. Santosb, José Pedro Sousac, Luísa Quintinoa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
یک الگوی جدید برای شبکه های سازماندهی منابع تولید با کنترل عددی کامپیوتری در تولید ابری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jorge E. Correa, Ricardo Toro and Placid M. Ferreira*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
استفاده از رگولاتور هوا- گاز برای تولید کنندگان موتورهای تولید سوخت گازی حجم پایین
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: M. sreedhar Babua,*, Shibu Clementb, N. K. S. Rajanc
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مشخص نمودن عوامل عملکرد موتور اشتعال جرقه ایی با استفاده از روش پاسخ سطح
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: A.S.Onawumia*, O.S.I.Fayomib,d, S.T.A.Okolieb, T.A.Adioc, N. E. Udoyeb, A.U. Samuelb
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
اندازه گیری و مدلسازی اثر بوشینگر برای کرنش پلاستیک سطح پایین فولاد AISI 4140
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Matteo Loffredoa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
ارزیابی احتمالاتی گسترش ترک خزشی-خستگی در صفحۀ ترک خوردۀ فولاد ضدزنگ آستنتیک
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: A. Vojdania, G.H. Farrahia,⁎, A. Mehmanparastb, B. Wangc
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
ارتقاء مقاومت خستگی یک آلیاژ آلومینیم با نقص ترک مانند با استفاده از ساچمه کوبی و حفره کوبی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Koji Takahashia,⁎, Hiroko Osedoa, Takaya Suzukia, Shinsaku Fukudab
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
اطمینان از ایمنی محل کار در سیستم های تولید صنعتی هدفمند(مبتنی بر هدف)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Ahmed Shafeia,b, Jack Hodgesc, Simon Mayerc,d
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مدیریت بهره وری و ایمنی در انبار های مجهز به خودروهای لیزری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Marina Raineria, Simone Perrib, Corrado Guarino Lo Bianco⁎,a
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
تحلیل ترکیبی تلفات حرارتی اجاق خورشیدی "ذوزنقه ای شکل" با استفاده از رویکرد محاسباتی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Jayashree Nayaka, Mohit Agrawalb, Saumyakanta Mishrab, Sudhansu S. Sahoob,⁎, Ranjan K. Swaina, Antaryami Mis ...
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
یک مدل ساده سازی شده میزان شکست احنمالی سد سنگریزه ایی با رویه بتونی – یک مطالعه موردی مشخص
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Qi-ming Zhong a,b,*, Sheng –shui Chen a,b, Zhao Denga
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
رفتار خاک دیا تومه در رسوبهای دریاچه ایی در بوگوتا کلمبیا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Lu Bernardo Caicedoa,*, Cristhian Mendozab, Fernando Lopezc, Arcesio Lizcanod
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
با زدهی و کارآمدی فتو کا تا لیستها در فن آوری بتون: اثرات اعمال و بکار گیری فتو کا تالیست
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Lu Yanga,b, Amer Hakkia, Fazhou Wangb,⁎, Donald E. Macpheea,*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
تجارب آموخته شده از یک رقابت بین المللی بی آی ام : استفاده نرم افزاری و تحلیل سیر جریان اطلاعاتی برای چا پ در: نشریه مهندسی ساختمان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Pablo Bellido-Montesinosa, Fidel Lozano-Galantb, Francisco Javier Castillac, Jose Antonio Lozano-Galantc,⁎
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مقا یسه ایی بین انرژی هیسترتیک و خمش بین طبقه ایی در غالب ها ی( چارچوبهای ) فولادی دارای بست وی شکل در زیر زلز له های نزدیک و دور از گسل
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2016/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Gholamreza Abdollahzadeha, Hadi Faghihmalekia,*, Hedieh Esmaili
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
بهینه سازی طرحهای آب زادیی وخشکاندن برای گودال عمیق پی ساخنمانی در مجاورت رودخانه یانگ تسه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Yang Youa, Chanhong Yana,*, Bation Xua, Shi Liub, Canhui Cheb
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مدلسازی محا سباتی دینامیک سیالات از پراکنده شدن آلاینده ها در هوا برای برنامه ریزی مدیریت بهره برداری از اراضی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Simon E. Ganta,∗, Harvey Tuckerb
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
کاهش کوران باد بر مدل آئروالاستیک هواپیما با استفاده از شبیه سازی CFD
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Ales Prachara,∗, Pavel Hospodara, Petr Vrchotaa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
اندازه گیری و مدلسازی اثر بوشینگر برای کرنش پلاستیک سطح پایین فولاد AISI 4140
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: aBaker Huges, a GE company, Via Felice Matteucci, 2 , Firenze 50127, Italy
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
شناسایی معیارهای ارزیابی مقدما تی شایستگی پیمانکار ثانوی سا ختمانی و اثر آنان بر موفقیت پروژه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Hesham A. El-khaleka, Remon F.Azizb,c, Enas S.Morgand
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
چشم انداز جدید در مورد مدیریت پروژه های سریع در اینترنت عصر اشیا
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Andrei Gala, Ioan Filipa, Florin Dragana*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
توازن راهبردی درمدیریت دانش و خلق وافزایش ارزش : پیامدها وتاثیرات در یک شرکت حوزه نفت و گاز
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Roberto George Godinho da Costa a,*, Jose Francisco de Carvlho Rezande a,b
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مشخص سازی شاخص های کیفی در سیستم حمل و نقل با اتوبوس مدرسه
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: A.Sakellarioua, K.M. Kotoulab*, M. Morfoulakib, G.Mintsisa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مدیریت ترافیک با استفاده از رگرسیون لوجستیک همراه با منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Anurag Singh Tomara,b, Mridula Singhc, Girish Sharmad, K.V. Aryae
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
طراحی زمانبندی ردیف فیدبک چندگانه براساس استدلال (ابهام)Vague
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2016/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Supriya Rahejaa,*, Reena Dadhichb, Smita Rajpalc
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
بهینه کردن چا پ استنسیل با استفاده از ترکیب رگرسیون بردار پشتیبانی و برنامه ریزی خطی عدد صحیح در آمیخته
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Nourma Khadera, Sang Won Yoona,*, and Debiao Lib
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Yasser M. R. Sboelmagd*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مسئله رییمان و هیلبرت در رده انتگرالهای دسته کوشی با میزان تراکم فضاهای بزرگ قابل اندازه گیری لبگ
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2016/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Vakhtang Kokilashvilia,b,∗, Alexander Meskhia,c, Vakhtang Paatashvilia,c
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مدلسازی ترمودینامیکی و موازنه انرژی متانیزاسیون مستقیم گلیسرول برای تولید Bio-SNG
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Robert Whitea,⁎, Valerie Dupontb, Timothy Cockerillc
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
ترمو دینا میک و گذار فاز در مدل fgh شاپیر –ویلسزک کریستال زمان کیهانی و گرانش مربعی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Praloy Dasa, Supriya Panb, Subir Ghosha,*
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
شبیه سازی جتهای دیزلی(گازوئیلی) فوق بحرانی با استفا ده از نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اختلالی - معادله حالت سیال واقعی (س.رودریگز-پی.کوکووینیس- ام.گاوایسیس)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: C.Rodriguez⁎, P.Koukouvinis, M.Gavaises
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
ساخت و ابداع کنترل کننده متکی بر پی ال سی برای ماشین پرس پنوماتیک کارخانه های تولید یاتاقان موتور
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Ranjeeta Singha* and H.K Vermaa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
بررسی آزمایشی کنترل کننده پی ای دی فازی یک سیستم فرمان یار گردان دو محوره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Liang Dua, Xiyuan Lua, Miao Yua,b, Bo Donga,Yuanchum Lia
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
ترکیب نظارت بر پیشرفت کار تعمیر و نگهداری در پشتیبانی تصمیم گیری برنامه ریزی تعمیر و نگهداری هواپیما
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2017/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Pieter Callewaerta, Wim J.C. Verhagena*, Richard Currana
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
دیدگاه انسان محور تولید قبل و بعد از انقلاب صنعتی چهارم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: ErwinRaucha,⁎,ChristianLinderb,PatrickDallasegaa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
مروری بر طراحی VLSI با استفاده از بهینه‌سازی و بهینه‌سازی ازدحام ذرات خود انطباقی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: S.B. Vinay Kumara,*, P.v. Raob, H.A. Sharathc, B.M. Sachind, U.S. Ravie, B.V. Mpnicaa
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
تکنیک‌های DPWM در کنترل دیجیتال، مبدل‌های DC-DC سازگار با EMI
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018/مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Laszlo Turosa, Geza Csernathb
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
بررسی عوامل دخیل در اختلالات صوتی ضربه ایی نا هنجار و روشهای کاهش و کنترل (کا نالهای خطو ط انتقال اطلاعات – پهنای باریک)
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2018/ مقاله ISI ترجمه شده با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Nikoleta Andreadou⁎, Gianluca Fulli
مقالات ترجمه شده مجموعه رشته های مدیریت
اطلاعات بیشتر
چه مقاله ای و چگونه بنویسیم؟
1397/10/13

چه مقاله ای و چگونه بنویسیم؟

چه مقاله ای و چگونه بنویسیم؟
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد