کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
عوامل موثر بر درک خطر ایرانیان از بیماری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: عزت صمدی پور، فاطمه قارداشی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان شناختی دانشجویان در همه گیری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: آناهیتا خدابخشی کولایی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
مروری بر ملاحظات انجام فعالیتهای ورزشی در طی شیوع بیماری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: حسین شیروانی 9*، فاطمه رستمخانی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
مروری بر بیماری کروناویروس کووید- 19 و آنچه دربارة آن شناخته شده است
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: سارا طاهری
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
مروری بر برخی مداخلات مبتنی بر تغذیه در بیماری کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: مریم تقدیر 9،2 ، مجتبی سپندی 9، سپیده عباس زاده 9، کریم پرستوئی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
چالش های خدمات اطلاع رسانی مرتبط با بحران کووید- 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: حسن اشرفی ریزی 9 *، زهرا کاظم پور
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
پیامدهای بارداری و تظاهرات بالینی بیماری کووید- 19 در زنان باردار: مطالعه مروری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: مریم نیکپور 9، فرشته بهمنش 2 *، محبوبه درزی پور 9، محمود صادقی حدادزواره
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
آثار روانشناختی گسترش بیماری کووید- 19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه مطالعه مروری
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /نویسندگان: شیما شهیاد 9، محمدتقی محمدی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
دستورالعمل پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1398 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /جانگ ون هونگ
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
اطلاعات کرونا ویروس جدید
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
ضرورت انجام فوری پژوهش های اپیدمیولوژیک ارزان قیمت و کوتاه مدت در ایران در مورد نقش واکسن BCG در پیشگیری و کنترل کووید 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی /محمد زکریا پزشکی ، احسان شجاعی فر
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
گزارش استانی اپیدمی کووید 19
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / کمیته اپیدمیولوژی کووید 19
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
سواد بهداشتی و شیوع کوید 2019
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / محسن شمسی
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
کرونا ویروس تحلیل استانی هفته منتهی به 16خرداد
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1399 – مقاله علمی و پژوهشی فارسی / کمیته اپیدمیولوژی کووید 19
کرونا (مقالات علمی و پژوهشی فارسی)
اطلاعات بیشتر
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه
بررسی فصول پایان نامه
1397/10/19

بررسی فصول پایان نامه

بررسی فصول پایان نامه
نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله
1399/03/04

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله

نگارش عنوان و چکیده و کلید واژه در مقاله