مدیریت استراتژیک
Development of Strategic Plans for Advancing Nursing in Korea
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / توسعه برنامه های استراتژیک برای پیشبرد شغل پرستاری در کره
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
توسعه برنامه های استراتژیک برای پیشبرد شغل پرستاری در کره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Eui Geum Oh, PhD, RN, FAAN, Yeonsoo Jang, PhD, RN, Jeongok Park, PhD, RN, Hyejung Lee, PhD, R ...
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
توازن راهبردی درمدیریت دانش و خلق وافزایش ارزش : پیامدها وتاثیرات در یک شرکت حوزه نفت و گاز
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Roberto GeorgeGodinhodaCosta a,∗, JoséFranciscodeCarvalhoRezende
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
بکار گیری همه جانبه گرایی و پیشرفت پذیری سازمانی در مدیریت راهبردی در محیط متغیر- نامشخص-پیچیده و مبهم (یا بعبارتیVUCA) با تکیه بر مدارک ومستندات از شرکتهایی با فن آوری بالا در چین
نویسندگان/توضیحات : نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
A Rule Based SWOT Analysis Application: A Case Study for Indonesian Higher Education Institution
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ HusniThamrinaEndang WahyuPamungkasb
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
A General Morphological Analysis to Support Strategic Management Decisions in Public Transport Companies
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Mariade Fátima TelesaJorge Freirede Sousab
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
Social Integration of Immigrants: A SWOT Analysis
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2016 \ Bahadır Şahin *
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
Application of SWOT Analysis for the Selection of Technology for Processing and Disposal of MSW
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2016 \ A. Aicha,*& Sadhan K Ghoshb*
مدیریت استراتژیک
اطلاعات بیشتر
راهنمای نویسندگان
1397/10/20

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI
1397/11/05

لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI

لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI
نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد