مدیریت زنجیره تامین
یک الگوی جدید برای شبکه های سازماندهی منابع تولید با کنترل عددی کامپیوتری در تولید ابری
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI Jorge E. Correa, Ricardo Toro and Placid M. Ferreira
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
طراحی بازی شبیه سازی شده بعنوان ابزار یاد گیری مدیریت پایدار زنجیره تامین برای تولید سوخت آلی(سوخت طبیعی)
نویسندگان/توضیحات : Akhmad Hidayatno, Zulkarnain, Rachel Giovani Hasibuan, Girindra Chaska Wardana , Nimpuno, Arry Rahmawan Destyanto*
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک زنجیره تامین اقلام فاسدشدنی مبتنی بر مدل سازی شبکه پتری رنگ شده
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
یک رویکرد ترکیبی جدید MCDM برای مشکلات پیچیده مدیریت زنجیره تامین در ساخت و ساز
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2017
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط با موضوع مدیریت زنجیره تامین
نویسندگان/توضیحات : لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI با موضوع ... مرتبط دارای فرمت Word سال انتشار 2019-2018-2017
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
Location and Allocation Optimization for Integrated Decisions on Post-Disaster Waste Supply Chain Management: On-site and Off-site Separation for Recyclable Materials
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Chawis Boonmee, Mikiharu Arimura, Takumi
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
Reconceptualization of information technology flexibility for supply chain management: An empirical study
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Jeong Hugh Han, Yingli Wang⁎, Mohamed Naim
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
Interactions among inter-organizational measures for green supply chain management
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Moon Jung Kang a , Jongwoon Hwang
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
A Fog Computing Framework for Blackberry Supply Chain Management
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Zaynab Musa 1K. Vidyasankar1
مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI
1397/11/05

لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI

لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI
نگارش پایان نامه تاریخی
1397/10/21

نگارش پایان نامه تاریخی

نگارش پایان نامه تاریخی
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی