کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
Non-destructive testing application of radiography and ultrasound for wire and arc additive manufacturing
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / آزمایش غیره مخرب کاربرد رادیوگرافی و التراسونیک برای تولید افزایشی سیم و قوس
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
آزمایش غیره مخرب کاربرد رادیوگرافی و التراسونیک برای تولید افزایشی سیم و قوس
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI Ana Lopez a , Ricardo Bacelar a , Inês Pires a , Telmo G. Santos b , José Pedro Sousa c , Luísa Quintino a
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
Detection of the effects of stormwater control measure in streams using a Bayesian BACI power analysis
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / شنا سایی و بررسی اثرات تدابیر کنترل کننده سیلابها در مسیلها ونهرها با استفاده از تحلیل قدرت بیزی BACI
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
شنا سایی و بررسی اثرات تدابیر کنترل کننده سیلابها در مسیلها ونهرها با استفاده از تحلیل قدرت بیزی BACI
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2019 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان Dong Liang , Lora A. Harris , Jeremy M. Testa , Vyacheslav Lyubchich , Solange Filoso
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
Method for assessing the quality of data used in evaluating the performance of recognition algorithms for fruits and vegetables
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / روش ارزیابی کیفیت داده های استفاده شده درارزیابی عملکرد الگوریتم های تشخیص میوه هاو سبزیجات : ( السویر 2017)
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
روش ارزیابی کیفیت داده های استفاده شده درارزیابی عملکرد الگوریتم های تشخیص میوه هاو سبزیجات : ( السویر 2017)
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2017 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان Rong Xiang* , Ying Chen, Jia W. Shen, Shuang Hu
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
Repeatability and Reproducibility techniques for the analysis of measurement systems
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / (فنون تکرارپذیری و تکثیرپذیری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری)
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
(فنون تکرارپذیری و تکثیرپذیری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری)
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2016 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان Andrea Zanobini, Bianca Sereni, Marcantonio Catelani, Lorenzo Cian
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
The risk management of perishable supply chain based on coloured Petri Net modeling
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مدیریت ریسک زنجیره تامین اقلام فاسدشدنی مبتنی بر مدل سازی شبکه پتری رنگ شده
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک زنجیره تامین اقلام فاسدشدنی مبتنی بر مدل سازی شبکه پتری رنگ شده
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
Multivariate statistical approach and water quality assessment of natural springs and other drinking water sources in Southeastern Nigeria
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2019 \ Innocent C. Nnorom, Ugochukwu Ewuzie ∗, Sunday O. Eze
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
Analytical Approach to Support Fault Diagnosis and Quality Control in End-Of-Line Testing
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Vitali Hirsch a,b* , Peter Reimann a , Oliver Kirn b , Bernhard Mitschang a
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
The accuracy of confidence intervals for field normalised indicators
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Mike Thelwall Ruth Fairclough
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
The Quality Control Program for Industrial Hygiene Laboratories in Korea
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Hae Dong Park, Eun Kyo Chung, Kiwoong Kim
کنترل کیفیت آماری و ابزارهای کنترل کیفیت
اطلاعات بیشتر
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI
1397/11/05

لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI

لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
نگارش پایان نامه معماری
1397/10/27

نگارش پایان نامه معماری

نگارش پایان نامه معماری