صنعت و فناوری
Industrial Revolution 4.0 in the construction industry: Challenges and opportunities for stakeholders
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI , نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatart ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
انقلاب صنعتی 4.0 در صنعت ساخت و ساز: چالش ها و فرصت ها برای کارفرمایان
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس اینت ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
بررسی دیدگاه انسان محوری در تولید ، قبل و بعد از انقلاب صنعتی چها رم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019 - مقاله ISI / نویسندگان: Erwin Raucha,⁎, Christian Linderb, Patrick Dallasegaa
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
تحولات اجتماعی – فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1382 – مقاله علمی و پژوهشی / دکتر کرامت اله زیاری
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
از یونان و روم باستان تا انقلاب صنعتی: تکامل آهستۀ اندیشه‌ها و شیوۀ تفکر اقتصادی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار : 1381 مقاله علمی پژوهشی/ دکتر فریدون تفضلی
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
امکان سنجی پیاده سازی آموزش از طریق موبایل در شهرداری تهران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1393 / طباطبايي مزدآبادي سيدمحسن
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / دكتر حسن كريميان1 عبدالكريم عطارزاده2
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزشعالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / سید حمید خداداد حسینی1، علی نوري2 *، محمدرضا ذبیحی3
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1391 / حسن ختن لو1 و الهام باتمانقليچي2
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) معرفی نمونه مقالات مرتبط
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2019 / ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
انقلاب صنعتی چهارم
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2019 / ...
صنعت و فناوری
اطلاعات بیشتر
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه
مصاحبه در پایان نامه
1397/10/24

مصاحبه در پایان نامه

مصاحبه در پایان نامه