منطق فازی
Experimental Investigation on Fuzzy PID Control of Dual Axis Turntable Servo System
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / بررسی آزمایشی کنترل کننده پی ای دی فازی یک سیستم فرمان یار گردان دو محوره
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
بررسی آزمایشی کنترل کننده پی ای دی فازی یک سیستم فرمان یار گردان دو محوره
نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: LiangDua XiyuanLua MiaoYuab BoDonga YuanchunLia
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
Traffic Management using Logistic Regression with Fuzzy Logic
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / مدیریت ترافیک با استفاده از رگرسیون لوجستیک همراه با منطق فازی
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
مدیریت ترافیک با استفاده از رگرسیون لوجستیک همراه با منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط با موضوع منطق فازی
نویسندگان/توضیحات : لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI با موضوع ... مرتبط دارای فرمت Word سال انتشار 2017-2018-2019 به همراه یک مقاله ISI رایگان
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
A Fuzzy Logic Expert System to Predict Module Fault Proneness using Unlabeled Data
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Golnoush Abaei, Ali Selamat, Jehad Al Dallal
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
Solar Forecasting using ANN with Fuzzy Logic Pre-processing
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ B.SivaneasanC.Y.YuK.P.Goh
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
Fuzzy logic modelling of the impact of using technology on anxiety and aggression levels of students
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Konul Memmedova
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
Fuzzy logic based on Belief and Disbelief membership functions
نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2017 \ PoliVenkata Subba Reddy
منطق فازی
اطلاعات بیشتر
ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
1397/10/22

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه

ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
راهنمای نویسندگان
1397/10/20

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان