تحقیق در مورد کنترل موجودی قطعات یدکی برای عملیات میدانی بین منطقه ای کشاورزی

چکیده مقاله :
با توسعه و پیشرفت، تحقیقات بیشتر و بیشتر با تمرکز بر سیستم های خدمات محصول آغاز شده است. سیستم های خدمات محصول، محصولات ملموس را با خدمات غیرمترقبه مرتبط می سازند تا رقابت شرکت را بهبود بخشند. به عنوان بخش مهمی از خدمات محصول، خدمات پس از فروش به طور مستقیم بر تصویر و منافع شرکت تاثیر می گذارد. برای اطمینان از یک سطح خدمات پس از فروش خوب، شرکت تولیدی منطقه سرویس را برای هر ارائه دهنده خدمات راه اندازی می کند. هر ارائه دهنده خدمات تنها مسئول ارائه قطعات یدکی مورد نیاز در منطقه خدمات می باشد، که تا حدی سطح خدمات را تضمین می کند. با این حال، به دلیل بی ثباتی تقاضا، موجودی قطعات یدکی ارائه دهندگان خدمات اغلب از کمبود و یا مشکلات انباشتگی رنج می برد. کمبود موجودی ها موجب مجازات تاخیر تقاضای بیش از حد می شود و انباشت موجودی ها منجر به مبلغ زیادی از وجوه خواهد شد. برای چگونگی اطمینان از سطح خدمات، متعادل کردن کمبود و تجمع موجودی، و کاهش هزینه قطعات یدکی تبدیل به یک مشکل فوری برای حل و فصل تبدیل شده است. به منظور استفاده کامل موجودی و کاهش میزان بودجه مورد استفاده، این مقاله تحقیقی را روی بهینه سازی موجودی قطعات یدکی برای حمل و نقل بین منطقه ای انجام می دهد بطور همزمان، با در نظر گرفتن نیاز به وسایل نقلیه در حمل و نقل، این مقاله محدودیت هایی را روی وسایل نقلیه حمل و نقل در نظر می گیرد. این مقاله بهینه سازی موجودی قطعات یدکی برای حمل و نقل بین منطقه ای را با توجه به محدودیت ظرفیت وسایل حمل و نقل، مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به ظرفیت محدود وسایل نقلیه حمل و نقل، تنظیم اولویت حمل و نقل نباید تنها فاصله بین ارائه دهندگان خدمات را در نظر بگیرد، بلکه باید ارتباط بین تعداد بار حمل و تعداد وسایل مورد نیاز را نیز در نظر بگیرد. به منظور به حداقل رساندن هزینه قطعات یدکی، این مقاله مدل بهی

توضیحات تکمیلی :

مقاله ISI ترجمه شده
سال انتشار:2018
ترجمه شده به فارسی با فرمت Word
فایل ISI انگلیسی اصلی ، دسترسی رایگان با فرمت Pdf
تعداد صفحات فایل ISI انگلیسی اصلی: 6 صفحه عنوان فایل ISI انگلیسی:
Research on the spare parts inventory control for agriculture inter-district
field operation
تعداد صفحات ترجمه شده به فارسی فایل ورد : 16 صفحه

نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI
تاریخ ارسال : 1397/10/29
تعداد بازدید : 648
کلمات کلیدی : product service; inventory control; inter-district transport; transport vehicle restriction
تعداد صفحات : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام