انقلاب صنعتی چهارم

چکیده مقاله :
این مقاله تحقیقاتی بطور سیستماتیک و هدفمند منابع و ماخذ مرتبط با دیدگاه انسان محور تولید را قبل و بعداز( یا شاید بهتر است بگوییم در طی) انقلاب صنعتی چهارم مورد بررسی قرار میدهد. ما شاخه های اصلی تحقیق در باره سیستم های تولیدی سنتی انسان محور (ای-پی-اس) و سیستم های تولید انسان محور سایبری(مجازی)- فیزیکی را مورد شنا سایی قرار خواهیم داد. از طریق مقایسه این دو دیدگاه ما مدلهای در حال شکل گرفتن و ظهور در زمینه تولید انسان محور را که نتیجه وقوع انقلاب صنعتی چهارم هستند را بررسی میکنیم. ما سپس آینده نیروی کار انسانی در سیستم های تولید را حدس زده و پیش بینی میکنیم( تواناییها و دانشی که این نیروی کار باید داشته باشد و اینکه چگونه سازو کارهای حمایت و پشیبانی کننده عملگر چهارم را تحت پوشش و حمایت خود قرار میدهند). تحقیق ما دورنمایی ( بطور
خلاصه)از تحقیقات کنونی و ساختار مورد نیاز مطالعات آینده را ارائه میکند. بدین ترتیب زمینه برای مباحثات علمی آینده در باره نقش عامل انسانی در کارخانه فردا فراهم میشود.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:2019

تعداد صفحات : 6 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار2019 / ...
تاریخ ارسال : 1397/12/01
تعداد بازدید : 1814
کلمات کلیدی : تولید بر محور عامل انسانی و انسانیت – چهارمین انقلاب صنعتی- سیستم های تولیدی فیزیکی و مجازی – چهارمین عمل گر( نیروی کار انسانی ارتقاء یافته و حمایت شده توسط فناوری پیشرفته) – مرور سیستما تیک منابع علمی و ماخذ- تولید متمرکز بر عامل انسانی
تعداد صفحات : 6
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام