تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری و کاربرد تحلیل واریانس (ANOVA) در MSA

چکیده مقاله :
MSA روشی است که بوسیله آن می توان "میزان دقت و صحت سیستم اندازه گیری" را بررسی کرد و از صحت و دقت عملکرد آن و نتایج حاصله در هر دو دسته اندازه گیری های کمی و وصفی اطمینان حاصل نمود. مدیریت کیفیت بدون کنترل و تحلیل تجهیزات مورد استفاده در آن نتیجه صحیحی را به نمایش نخواهد گذاشت . MSA مخفف Analyses system Measurement می باشد که به معنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. این ابزار میزان خطا در عوامل موثر بر سیستم اندازه گیری ) انسان – ماشین( را مشخص می سازد . هدف اصلی از اجرای ابزار MSA اندازه گیری میزان خطا در سیستم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بر روی عوامل موثر بر خطا می باشد دقیق ترین روش جهت پردازش اطالعات در روش کمی MSA ، تحلیل واریانس )ANOVA )می باشد . تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. در این مقاله سعی شده است که با توجه به اینکه ریشه استفاده از تحلیل واریانس در MSA کمتر بررسی شده است این مورد تجزیه و تحلیل گردد ..

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 15 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / میثم جعفری اسکندری ، امجد عبدی
تاریخ ارسال : 1397/12/05
تعداد بازدید : 586
کلمات کلیدی : تحلیل واریانس )ANOVA -)روش کمی MSA - تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری
تعداد صفحات : 15
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط