مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز درصنعت خودروسازی ایران

چکیده مقاله :
جهانی سازی، افزایش مقررات سازمان های دولتی و غیردولتی و فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان ها به بررسی اقدمات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی بپردازند. مدیریت زنجیره تامین سبز، یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرایندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انر‍ژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تامین است. در این مقاله به شناسایی مقتضیات (محرک ها، موانع، اقدامات و نتایج) لازم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت خودروسازی ایران پرداخته شده است. سپس اقدامات لازم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز، استخراج شد و این اقدامات برای نهایی شدن از طریق پرسشنامه به نظرسنجی خبرگان گذارده و در نهایت اقدامات اجرایی به کمک روش TOPSIS فازی اولویت بندی شد.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 18 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / الفت لعيا, خاتمي فيروزآبادي سيدعلي, خداوردي روح اله
تاریخ ارسال : 1397/12/09
تعداد بازدید : 1404
کلمات کلیدی : مديريت زنجيره تامين مديريت زنجيره تامين سبز پايداري زيست محيطي صنعت خودروي ايران
تعداد صفحات : 18
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط