بررسی وضعیت "سیستم های اطلاعات مدیریت" در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های شهر تهران از دیدگاه مدیران

چکیده مقاله :
امروزه ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت، به امری اجتناب ناپذیر در سازمان ها مبدل شده است، زیرا این سیستم ها اطلاعات لازم را برای آگاهی مدیران سطوح مختلف سازمان و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رهبری و كنترل فراهم می آورد. یک کتابخانه نیز به منزله سازمانی مستقل یا زیرمجموعه ای از سازمان مادر، تابع اصول مدیریت است. وجود یک سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه می تواند تاثیر بسیار مثبتی در تصمیم گیری های مدیریتی داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت "سیستم های اطلاعات مدیریت" درکتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی واقع در شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده، برای گردآوری اطلاعات از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با نرم افزار مینی تب تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، که در هیچ کدام از کتابخانه های مورد بررسی "سیستم های اطلاعات مدیریت" به صورت کامل استقرار پیدا نکرده است. میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی مدیران کتابخانه ها توسط نرم افزار جامع کتابخانه ای بیش از حد متوسط بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، طراحی و تکمیل سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب و استاندارد بر اساس نیازهای اطلاعاتی مدیران کتابخانه ها پیشنهاد شده است.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 17 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1390 / اكبري علي , عاصمي عاصفه
تاریخ ارسال : 1397/12/09
تعداد بازدید : 844
کلمات کلیدی : كتابخانه دانشگاهي، مديريت كتابخانه، سيستم اطلاعات مديريت ، نرم افزار كتابخانه اي
تعداد صفحات : 17
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط