کاربرد همزمان تولید ناب و ERP: به سوی یک فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP

چکیده مقاله :
سیستم های تولید ناب و برنامه ریزی منابع سازمانی اغلب به عنوان دو استراتژی مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی در محیط های تولید جهانی امروزی بیان می شوند. هر چند که به طور سنتی IT به عنوان کمک به هدر رفت تولید ناب در نظر گرفته می شود، اما این مقاله نشان می دهد که پیشرفت های جدید در IT و شروع مکانیسم های کنترل تولید ''پوش- پول'' ترکیبی اجازه داده اند روش های ERP و ناب به سمت یک وضعیت همگرا شوند که در آن سیستم ERP در واقع می تواند برای حمایت از استقرار شیوه های ناب مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله فرآیندهای بارز پیاده سازی ناب و ERP موجود در مقالات علمی را تحلیل می کند، و علاوه بر بررسی فرآیند اجرای همزمان در زمان واقعی، فرآیندی را نیز برای پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP توسعه و ارائه می دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اجرای یک سیستم ERP همزمان می تواند به عنوان یک واسطه برای استفاده از شیوه های تولید ناب عمل کند.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 17 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1394 / پاك مرام عسگر , رستم نژاد ابراهيم
تاریخ ارسال : 1397/12/10
تعداد بازدید : 1462
کلمات کلیدی : برنامه ریزی منابع سازمانی، تولید ناب، پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP
تعداد صفحات : 17
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط