روش ارزیابی کیفیت داده های استفاده شده درارزیابی عملکرد الگوریتم های تشخیص میوه هاو سبزیجات : ( السویر 2017)

چکیده مقاله :
در مطالعات انجام شده روش سیستم های بصری ربات کشاورزی ، داده های مورد استفاده قرارگرفته برای ارزیابی عملکرد الگوریتم همچون مقادیر تشخیص موفقیت آمیز ، به جهت وجود فاکتورهای متعدد ، گوناگون هستند.
اگرگوناگونی و تعدد ، زیاد باشد ، ارائه ی عملکرد واقعی الگوریتم ها با داده ها ، ضعیف می باشد. دراین جا ، روشی برای تجزیه و تحلیل کیفیت داده های استفاده شده برای ارزیابی عملکرد یک الگوریتم تشخیص مربوط به گوجه های پیوندی براساس آنالیز سیستم ارزیابی راارائه می دهیم. سیستم اندازه گیری و ارزیابی شامل ابزار اندازه گیری نرم
( روش شمارش برای تعداد تشخیص های موفقیت امیز) ارزیاب ها ،اشیاء اندازه گیری شده ( نتایج تشخیص 300 تصویر گوجه ی پیوند خورده): روش کاربردی برای ابزار اندازه گیری نرم و محیط های اندازه گیری می باشد.سیستم اندازه گیری براساس تکرارپذیری و قابلیت تکثیر ، تجزیه و تحلیل شده بود.
تکرار پذیری و قابلیت تکثیر براساس مقادیر کاپای فلیس ، مقادیر کاپا چند نرخی ؟؟؟ و ضرایب کندال ، ارزیابی شد. نتایج بررسی ، نشان داد که تکرار پذیری براساس مقادیر کاپای فلیس عالی یا نسبتاً خوب بود و براساس مقادیر کاپای مولتی ریتر مزی مرجینال و ضرایب کندال برای سه ارزیاب ، عالی بود.ارتقاء بیشتر در نوع نرم ابزار اندازه گیری ، ضروری است.قابلیت تکثیربراساس مقادیر کاپای فلیس و مقادیر کاپای مولتی ریتر فری مرجینال ، نسبتاً خوب بود و براساس ضرایب کندال ، خوب بود. مقدیر زیاد ویژگی اندازه گیری شده منجربه تکرارپذیری وتکثیر مجدد نا مرغوب شد.

توضیحات تکمیلی :

مقاله ISI ترجمه شده
سال انتشار:2017
ترجمه شده به فارسی با فرمت Word
فایل ISI انگلیسی اصلی ، دسترسی رایگان با فرمت Pdf
تعداد صفحات فایل ISI انگلیسی اصلی: 11 صفحه عنوان فایل ISI انگلیسی:
Method for assessing the quality of data used inevaluating the performance of recognitionalgorithms for fruits and vegetables
تعداد صفحات ترجمه شده به فارسی فایل ورد : 23 صفحه

نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI سال انتشار 2017 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان Rong Xiang* , Ying Chen, Jia W. Shen, Shuang Hu
تاریخ ارسال : 1397/12/15
تعداد بازدید : 316
کلمات کلیدی : Recognition algorithm Harvesting robot Data quality Measurement system analysis Repeatability Reproducibility
تعداد صفحات : 23
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط