بررسی آزمایشی کنترل کننده پی ای دی فازی یک سیستم فرمان یار گردان دو محوره

چکیده مقاله :
این مقاله ارائه کننده روش فازی برای سیستم هدایتگر دو محوره صفحه گردان(میز گردان) است که برای رسانیدن نور آفتاب به پنجره ساکنین مورد استفاده قرار میگیرد. اول مدل ریاضی صحفه گردان دو محوره ایجاد گردید که در فضای حالتها بیان گردیده است.
دوم ایتکه روش فازی کنترل پی آی دی پیشنهاد گردید و عوامل کنتر کننده پی آی دی بصورت انلاین تنظیم شدند و از طریق منطق فازی بهینه گشتند. سوم اینکه مدل شبیه سازی در محیط مت لب ساخته شد تا کار آمدی روش کنترلی فازی را ثابت کند. ثابت شد که روش فازی پی آی دی میتواند از عهده وظایف خواسته شده مرتبط براید. در آخر تحقیقات و آزمونهایی انجام شد تا از کارآیی و منطقی بودن سیستم هدایت گر دو محوره گردان اطمینان حاصل شود.

توضیحات تکمیلی :

مقاله ISI ترجمه شده
سال انتشار:2018
ترجمه شده به فارسی با فرمت Word
فایل ISI انگلیسی اصلی ، دسترسی رایگان با فرمت Pdf
تعداد صفحات فایل ISI انگلیسی اصلی: 10 صفحه عنوان فایل ISI انگلیسی:
Experimental Investigation on Fuzzy PID Control of Dual Axis Turntable Servo System
تعداد صفحات ترجمه شده به فارسی فایل ورد : 16 صفحه

نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2018 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: LiangDua XiyuanLua MiaoYuab BoDonga YuanchunLia
تاریخ ارسال : 1397/12/16
تعداد بازدید : 578
کلمات کلیدی : Dual axis turntable servo system, Fuzzy PID control, Simulink simulation, Experimental investigation
تعداد صفحات : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام