بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشكاری با استفاده از روش مش تطبیقی

چکیده مقاله :
در این مقاله با استفاده از روش المان محدود تطبیقی به تحلیل حرارتی المان های ورق در حال جوشكاری به منظور دستیابی به یك شبیه ساز فرآیند جوشكاری پرداخته می شود. هدف از این شبیه ساز، كاهش هزینه های آموزش جوشكاری است. با افزایش سرعت محاسبات انتقال حرارت در مقایسه با روش های رایج المان محدود، این روش زمان محاسبات كمتری دارد و توسعه شبیه ساز را امكان پذیر می كند، لذا از آن به عنوان موتور فیزیكی شبیه ساز جوشكاری استفاده خواهد شد. مهم ترین پارامتر در تحلیل بلادرنگ سرعت محاسبات، دقت است. لذا روش مش تطبیقی در حالت پالایش-اچ استفاده و تحلیل حرارتی فرآیند به روش مش ثابت و مش تطبیقی انجام می شود. در ابتدا به حل معادله حرارتی پرداخته شده، سپس ماتریس سختی، ماتریس ظرفیت و سایر پارامترها به دست آورده می شود؛ همچنین المان ها به صورت تتراهدال 3 بعدی به كمك 3 مختصه ی خود در نظر گرفته می شوند. برای اعمال شار حرارتی ناشی از قوس جوشكاری از مدل قوسی پائولیك استفاده می شود. پارامترهای مورد مطالعه در معادلات، ولتاژ، جریان، سرعت جوشكاری و خصوصیات ورق جوشكاری هستند كه بصورت متغییر با دما در نظر گرفته شد. مقایسه زمان و دقت نتایج به دست آمده سیكل حرارتی حاصل از جوشكاری الكترود دستی به روش مش تطبیقی نشان می دهد كه كاهش مطلوب زمان محاسبات، تاثیر نامناسبی بر دقت نتایج حاصل نمی گذارد.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 11 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / هادي نژادرودي علي اكبر, رضاعي سيدمهدي, فشاركي فرد رسول*, نحوي علي
تاریخ ارسال : 1397/12/19
تعداد بازدید : 1478
کلمات کلیدی : تحليل عددي انتقال حرارت المان محدود مش تطبيقي شبيه ساز جوشكاري
تعداد صفحات : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط