تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی با در نظرگرفتن اندكنش دینامیكی سد و سنگ پی

چکیده مقاله :
مطالعات گذشته نشان داده اند که اندرکنش سد-سنگ پی، اثر زیادی در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی دارد. در ضمن روش های متعددی، از جمله روشهای اجزاء مرزی و یا ترکیب اجزاء مرزی با اجزاء محدود، برای بررسی اثر اندرکنش سد-سنگ پی ارائه شده است. البته، استفاده از روش هایی که تاکنون ارائه شده اند، پیچیدگی خاص دارند. بنابراین در این مقاله برنامه ی برای ساده سازی مسأله، سامان دهی شده است و اندرکنش سد-سنگ پی مورد بررسی قرار گرفته است. در این برنامه، بدنه سد و سنگ پی که به صورت سه بعدی در نظر گرفته شده، با اجزاء محدود تقسیم بندی شده اند. گفتنی است، نتایج روش FE-FE در مطالعه حاضر بسیار نزدیک به مدل های به نسبت پیچیده مطالعات گذشتگان است. علاوه براین، برنامه مذکور قادر به استفاده از روش استخراج حلال میرایی می باشد. همچنین در این مطالعه، اثر روش استخراج حلال میرایی بر افزایش همگرایی پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 12 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1395 / كاظمي نياكراني حميدرضا*, لطفي وحيد
تاریخ ارسال : 1397/12/23
تعداد بازدید : 1280
کلمات کلیدی : اندرکنش ديناميکي سد و سنگ پي، سدهاي بتني وزني، روش اجزاي محدود، روش استخراج حلال ميرايي.
تعداد صفحات : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط