توسعه چارچوبی مبتنی بر رایانش ابری برای تحلیل انطباق نقشه داده های خودروهای شناور

چکیده مقاله :
امروزه کاربردهای نوین الگوریتم انطباق نقشه در کنار تلاش برای حفظ نرخ بالای موفقیت، با دو چالش نرخ های نمونه برداری متغیر و سرعت پردازش داده ها روبرو هستند. در این تحقیق یک چارچوب جامع، توزیع یافته، کارآمد و صحیح برای تحلیل انطباق نقشه ارائه شده است. چارچوب پیشنهادی در مواجهه با نرخ های نمونه برداری متفاوت و فارغ از وابستگی به حسگرهای اضافی توانسته به نرخ موفقیت مناسبی دست پیدا کند. همچنین استفاده از روش وزن دهی پویا باعث استقلال چارچوب از پارامترهای محلی شده است. استفاده از مفاهیم سطوح اطمینان صحت و سرعت عملکرد چارچوب را افزایش داده است. در این چارچوب برای پاسخ به چالش نرخ نمونه برداری پایین از الگوریتم کوتاه ترین مسیر A* با روش وزن دهی پویا استفاده می شود. وزن دهی قید کوتاه ترین مسیر با کمک اطلاعات HDOP انجام می شود. یکی از چالش های اصلی در به کارگیری داده های بزرگ FCD، ذخیره سازی، مدیریت، تحلیل و پردازش جمعی آن ها است. بدین منظور در این چارچوب از اصول رایانش ابری و الگوی نگاشت کاهش بر روی سکوی هدوپ (Hadoop) استفاده شده است. بدین ترتیب چارچوب فوق تحلیلی توزیع یافته، مقیاس پذیر و کارآمد را بر روی سخت افزارهای معمولی ممکن می سازد. جهت ارزیابی عملکرد چارچوب ناوگان حمل و نقل شهر نیویورک به عنوان یکی از بزرگترین ناوگان های حمل و نقلی جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی ها بیانگر نرخ موفقیت 95.2 درصدی در نرخ نمونه برداری بالا (10 ثانیه) و 89.5 درصدی در نرخ نمونه برداری پایین (120 ثانیه) است. همچنین مقایسه نتایج روش پیشنهادی با یکی از روش های شناخته شده نشان می دهد در نرخ نمونه برداری 120 ثانیه روش پیشنهادی صحت انطباق نقشه را تا 9.7 درصد بهبود داده است. ارزیابی ها نشان می دهد با حضور 5 گره پردازشی چارچوب پیشنهادی توانسته بیش از 7000 نقطه در هر ثانیه را بر روی نقشه منطب

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 19 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / رحيمي محمدمسعود, حكيم پور فرشاد
تاریخ ارسال : 1397/12/23
تعداد بازدید : 1256
کلمات کلیدی : داده هاي خودروهاي شناور (FCD) تحليل انطباق نقشه (MM) نرخ نمونه برداري متغير رايانش ابري
تعداد صفحات : 19
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط