ارائه چارچوبی به منظور انتخاب سامانه مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری (مورد مطالعه: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران)

چکیده مقاله :
با توجه به اینکه نیازهای ارتباطی و همچنین فناوری های تحت شبکه افزایش یافته، رایانش ابری راهکاری برای دستیابی پاسخ به این نیازها، معرفی شده است. با افزایش تعداد نرم افزارها و تعدد گزینه ها، انتخاب نرم افزار مناسب برای پیاده سازی سیستم رایانش ابری در فضای سازمان ها، کار دشواری است. بدین منظور، این مقاله با هدف ارائه چارچوب علمی برای انتخاب نرم افزار مناسب پیاده سازی راهکار رایانش ابری در سطح زیرساخت، تدوین شده است. برای این کار، نخست با بررسی مقالات و مصاحبه با خبرگان آشنا به موضوع، معیارهای انتخاب نرم افزار مناسب پیاده سازی این راهکار احصا شد، سپس بر اساس چارچوب ایجاد شده و با استفاده از رویکرد آراس فازی با مقادیر بازه ای، به وزن دهی و اولویت بندی گزینه ها اقدام گردید. چارچوب توسعه یافته به منظور انتخاب نرم افزار مناسب در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران از میان پنج گزینه پیشنهاد شده به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که سیستم رایانش ابری Open Stack برترین گزینه است. انتخاب این گزینه را می توان به دلیل تمایز شایان توجه آن در معیارهایی همچون عملکرد، قابلیت اطمینان و امنیت سیستم، پایداری و ثبات سیستم و قابل استفاده بودن دانست.

توضیحات تکمیلی :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 29 صفحه


نویسندگان/توضیحات : سال انتشار1396 / حيدري دهويي جليل*, محمدي نويد, ونكي اميرسالار, جمالي محسن
تاریخ ارسال : 1397/12/23
تعداد بازدید : 526
کلمات کلیدی : تصميم گيري چندشاخصه روش آراس فازي با مقادير بازه اي سيستم رايانش ابري متغيرهاي زباني
تعداد صفحات : 29
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط