ترمو دینا میک و گذار فاز در مدل fgh شاپیر –ویلسزک کریستال زمان کیهانی و گرانش مربعی

چکیده مقاله :
مدل شاپیر –ویلسزک (1) یا باصطلاح مدل fgh از مشخصه های کار بردی استثنایی کریستال زمان استفاده کرده و به آنها مجهز است. موردی که وابستگی زمانی غیر بدیهی در پایین وضعیت انرژی( حالت پایه متداول و کلاسیک) خود دارد. ما شکلی خاص از مدل fghرا تدوین نمودیم(با تابع های مشخص fgh) که ازیک نمونه کوچکتر نظریه گرانش در جه دو مربعی(ɥVR,R) "فضا با سیستم مختصاتی نشان دهنده ابر تقارن" استخراج گردیده بود. قسمت اصلی تحقیق مربوط به مشخصه های ترمو دینامیکی چنین سیستمی از دید گاه متداول مکانیک آماری است . تحلیل ما امکان " گذار فازی" را آشکار میسازد. این خود بدلیل طبیعت فرا گردی با لاتر( زمان) مدل محاسبه تابع جزئی است که غیر بدیهی است . بنا براین نیاز به روشهایی میباشد که جدید هستند و اخیرا" کشف گردیده اند. ما به بحث درباره ارتباط احتمالی مدل ما و فرضیه چند جهانی (دنیاهای موازی) خواهیم پرداخت.

توضیحات تکمیلی :

مقاله ISI ترجمه شده
سال انتشار:2019
ترجمه شده به فارسی با فرمت Word
فایل ISI انگلیسی اصلی ، دسترسی رایگان با فرمت Pdf
تعداد صفحات فایل ISI انگلیسی اصلی: 7 صفحه عنوان فایل ISI انگلیسی:

Thermodynamics and phase transition in Shapere–Wilczek fgh model: Cosmological time crystal in quadratic gravity
تعداد صفحات ترجمه شده به فارسی فایل ورد : 13 صفحه

نویسندگان/توضیحات : سال انتشار 2019 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: PraloyDasa, SupriyaPanb, SubirGhosha
تاریخ ارسال : 1398/01/18
تعداد بازدید : 632
کلمات کلیدی : fgh
تعداد صفحات : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام