مدیریت ترافیک با استفاده از رگرسیون لوجستیک همراه با منطق فازی

چکیده مقاله :
شلوغی ترافیکی یکی از مشکلات بزرگ در تمامی شهر های جهان میباشد که خود منجر به مسائل دیگری نظیر آلودگی و یا تلف شدن وقت و ترافیک طولانی در جاده ها میگردد. چنین حجم ترافیک خود میتوتند به وقوع تصادفات رانندگی منجر گردد. بهبود زیر ساختهای جاده ایی لزوما" به معنای راه حلی که امکان حل مشکلات ذکر شده را فراهم کند نیست. کوتاه کردن مسافتها در شرایط واقعی منجر به ازدحام بیشتر میشود و این خود میتواند مشکل ترافیک را شدید تر نماید. بنا براین اطلاعات درست و به موقع ترافیکی برای تصمیم گیری هوشمند وانتخاب بهینه مسیر لازم به نظر میرسد. بنا براین سیستمی که عامل فاصله تا مقصد مورد نظر راهمراه با وضیعت ترا فیکی در زمان مشخص و در شرایط مشخص را در نظر میگیرد به راه حل مسئله ازدحام ترافیکی مواردی را اضافه کرده وکمک میکند. عواملی همچون فاصله و اوضاع جوی و محل راه و روز هفته به همراه زمان اجزای تشکیل دهنده مشکل ترافیکی هستند که باید به آنه توجه گردد و راه حلی برایشان پیدا شود. این مقاله ترکیبی از رگر سیون لوجستیکی به همراه منطق فازی را بر شمرده وطبقه بدنی میکند تا تصمیمی هوشمند در مورد مسیر انتخابی اتخاذ گردد. این ترکیب احتمالات را در مورد مسیر های ممکنه با در نظر داشتن شرایط مشخص ترافیکی و اطلاعات مر بوطه مورد محاسبه قرار میدهد. فاصله و وضعیت راه بعدا" مورد استفاده قرار میگیرد تا در وضعیتهای نا مشخص بتوان تصمیم گیری نمود. عواملی مانند فا صله و شرایط جوی به همراه وضعیت راه و روز هفته و ساعت روز در این روش پیشنهادی مد نظر قرار دارند.

توضیحات تکمیلی :

مقاله ISI ترجمه شده
سال انتشار:2018
ترجمه شده به فارسی با فرمت Word
فایل ISI انگلیسی اصلی ، دسترسی رایگان با فرمت Pdf
تعداد صفحات فایل ISI انگلیسی اصلی: 10 صفحه عنوان فایل ISI انگلیسی:

Traffic Management using Logistic Regression with Fuzzy Logic
تعداد صفحات ترجمه شده به فارسی فایل ورد : 13 صفحه

نویسندگان/توضیحات : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
تاریخ ارسال : 1397/10/22
تعداد بازدید : 600
کلمات کلیدی : Logistic regression ;Traffic management; congestion; fuzzy logic; optimization algorithm; fuzzy controller
تعداد صفحات : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام