لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط با موضوع تصمیم گیری چند معیاره MCDM

چکیده مقاله :
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط با موضوع
سال انتشارمقالات: 2019-2018-2017
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط دارای فرمت Word جهت کپی و ویرایش مطالب می باشد
کاربرد : - استفاده در دستیابی به مطالب و منابع جدید برای تحقیق و پژوهش در مورد موضوع
- رفرنس دهی در تهیه مقاله و پایان نامه

تعداد صفحات: 42

توضیحات تکمیلی :

لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط با موضوع
سال انتشارمقالات: 2019-2018-2017
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI مرتبط دارای فرمت Word جهت کپی و ویرایش مطالب می باشد
کاربرد : - استفاده در دستیابی به مطالب و منابع جدید برای تحقیق و پژوهش در مورد موضوع
- رفرنس دهی در تهیه مقاله و پایان نامه

تعداد صفحات: 42


نویسندگان/توضیحات : لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI با موضوع ... مرتبط دارای فرمت Word سال انتشار 2019-2018-2017
تاریخ ارسال : 1397/10/23
تعداد بازدید : 591
کلمات کلیدی : لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات ISI با موضوع ... مرتبط دارای فرمت Word سال انتشار 2019-2018-2017
تعداد صفحات : 42
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط