به نام خالق خوبیها

سلام با توجه به  نیاز مبرم دانشجویان و محققین و پژوهشگران و اساتید این مرز و بوم به دسترسی به موضوعات جدید و مرتبط در رشته های دانشگاهی ، سایت مقالات علمی پژوهشی و صنعتی در دو بخش مقالات علمی پژوهشی تهیه شده توسط کاربران محترم سایت ومقالات ترجمه شده و دسته بندی شده علمی پژوهشی ISI  راه اندازی شد  ،  مقاله علمی پژوهشی، مقاله ای است که نوآوری داشته باشد و این نوآوری نباید فقط در روش جدید، تعریف جدید، مساله جدید و ... در تاریخ علم باشد. هدف اصلی مقاله علمی پژوهشی ایجاد یک استدلال است. یکی از بخش های چنین مقاله ای مرور ادبیات است. در یک مقاله علمی پژوهشی، ادبیات به عنوان اساس وبنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی میکند این مقالات در پی ایجاد و ترویج موضوع جدیدی هستند.
بخش های اساسی یک مقاله علمی پژوهشی به ترتیب زیر است:
عنوان ؛اسامی نویسندگان ؛چکیده؛ بدنه مقاله شامل مقدمه،پیشینه تحقیق؛ روش تحقیق؛ نتایج؛ جمع بندی شامل بحث و مقایسه، کاربرد نتایج در دنیای واقعی، پیشنهاد تحقیقات آینده؛ سپاسگزاری و منابع . 

مقالات علمی پژوهشی ISI   : مقاله ISI  یا به فارسی مقاله آی اس آی (به انگلیسی : isi-articles) مخفف کلمه Institute for Scientific Information می باشد  این گروه مقالات اغلب به زبان انگلیسی می باشد گروه تخصصی سایت مقالات علمی پژوهشی و صنعتی ، تحقق سه موضوع را هدف قرا ر داده است:

-          دسترسی محققین و نویسندگان و اساتید محترم و دانشجویان عزیز به منابع اطلاعات علمی بروز فارسی و زبان انگلیسی ISI

-          دسترسی به منابع ترجمه شده  ISI

-          دسترسی به منابع متعدد  ISIجهت تحقیق و مطالعه و رفرنس دهی  در مورد یک موضوع واحد که همگی در یک فایل ورد مجتمع شده اند شامل عنوان و چکیده و کلمات کلیدی این گونه مقالات .

امید است با حمایت صمیمانه شما بتوانیم بیش از پیش موفق باشیم چرا که موفقیت سایت مقالات علمی پژوهشی و صنعتی ، انعکاس موفقیت شماست.

با تقدیم احترام- مدیریت