ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه


ابزارهای جمع آوری داده در پایان نامه
پیشرفت در عرصه های مختلف علمی  فرصت های فراوانی را در اختیار دانشجویان و محققین عزیز قرار می دهد که با استفاده مناسب  از آنها  تجارب زیادی را برای انجام پایان نامه به دست آورند. .

یکی از اصلی تر ین بخش های هر پایان نامه را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.
شیوه های جمع آوری داده ها در انجام پایان نامه
در این مطلب شش شیوه ی اصلی جمع آوری داده ها را که در انجام پایان نامه کاربرد دارد را بیان خواهیم کرد.
1. آزمون ها (یعنی آزمون های هنجار شده که معمولا دارای اطلاعاتی در زمینه ی پایایی، روایی و هنجار هستند، همچنین آزمون هایی که توسط پژوهشگران پایان نامه برای مقاصد خاص تهیه شده اند مانند آزمون های مهارت ها و غیره)
2. پرسش نامه ها ( یعنی ابزار های خود سنجی)
3. مصاحبه ها( یعنی موقعیتی که در آن به مصاحبه با شرکت کنندگان می پردازند).
4. گروه های کانونی( یعنی بحث گروهی با میانجی گروه که برای هدایت موضوع بحث حضور دارد)
5. مشاهده( یعنی نگاه کردن به آنچه که افراد به واقع انجام می دهند)
6. داده های دست دوم یا موجود ( یعنی بهره گیری از داده هایی که ( بدون منظور از قبل جمع آوری و آرشیو شده اند. همچنین داده هایی که برای سایر مقاصد در زمان های گذشته جمع آوری شده و به سادگی کنار گذاشته شده اند)
آزمون ها
 در پژوهش و انجام پایان نامه، عموما از آزمون ها برای اندازه گیری شخصیت، استعداد، پیشرفت و عملکرد استفاده می شود. آزمون ها می توانند برای کامل کردن سایر اندازه ها ( به اصول بنیادی پژوهش آمیخته توجه شود) مورد استفاده قرار گیرند.
گاهی یک پژوهشگر پایان نامه باید برای اندازه گیری دانش، مهارت، رفتار یا فعالیت شناختی مورد مطالعه اش به ساخت آزمون جدیدی اقدام کند مثلا ممکن است برای اندازه گیری زمان پاسخ به  تکمیل حافظه به ابزار مکانیکی نیاز داشته باشد و یا برای اندازه گیری فعالیت ذهنی یا شناختی خاصی (که به راحتی و مستقیما نمی توانند آنها را مشاهده کند) آزمونی تهیه نماید.
یکی از بهترین منابع آزمون ها( و سایر اندازه ها) راهنمای اندازه گیری های ذهنی و تجربی منتشر نشده گلدمن و میشل می باشد که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا منتشر شده است.
باید به خاطر داشت که اگر آزمون از پیش تهیه شده است، و به نظر می رسد که برای اندازه گیری مناسب باشد، در این صورت باید استفاده از آن در اولویت قرار گیرد.
 نقاط قوت و ضعف آزمون ها در انجام پایان نامه
نقاط قوت آزمون ها ( به ویژه آزمون های هنجار شده)
می تواند بسیاری ویژگی های افراد را اندازه گیری کند.
اغلب هنجار شده است( یعنی محرک های یکسانی را به همه شرکت کنندگان ارائه می کند).
امکان مقایسه ویژگی های مشترک درون جامعه پژوهشی را فراهم می سازد.
دارای ویژگی های روان سنجی قوی است( روایی بالایی اندازه گیری).
داده هایی را از گروه مرجع در اختیار پژوهشگر پایان نامه می گذارد.
بسیاری از آزمون ها می توانند برای گروه ها به کار گرفته شوند که این امر صرفه جویی در زمان را به همراه دارد.
می توانند داده های سخت و کمی را نیز فراهم کنند.
آزمون ها معمولا از پیش تهیه شده اند.
طیف گسترده ای از آزمون ها ( که میتوان محتوای بیشتر آنها را مورد استفاده قرار داد) وجود دارند.
نرخ پاسخ برای گروهی که آزمون بر روی آنها اجرا شده بسیار بالا است.
تحلیل آن به دلیل ماهیت کمی داده ها آسان است.
نقاط ضعف آزمون ها( بویژه آزمون های هنجار شده) در انجام پایان نامه
اگر قرار باشد برای هر یک از شرکت کنندگان در پایان نامه خریداری شود، بسیار گران است.
می تواند اثرات واکنشی مانند تمایلات اجتماعی ایجاد کند.
ممکن است برای یک جمعیت محلی یا خاص نامناسب باشد.
پرسش های باز و اکتشافی وجود ندارد.
گاهی برای برخی از گروه های خاص دارای سوگیری است.
به برخی سوال های انتخاب شده در یک آزمون پاسخ داده نمی شود.
برخی آزمون ها فاقد داده های روان سنجی هستند.
مصاحبه در پایان نامه
در یک مصاحبه، مصاحبه گر سوال هایی را ( با فرد یا از طریق تلفن) مطرح می سازد.
در این روش، اعتماد و رابطه دوستانه دارای اهمیت است.
به وارسی ( برخلاف پرسشنامه های مداد- کاغذی ) ، شفافیت و کسب اطلاعات اضافی نیاز دارد.
در زیر نمونه ای از وارسی های استاندارد آورده شده است:
دیگر چه؟
آیا دلیل دیگری هم دارید؟
منظور شما چیست؟
مصاحبه ها ممکن است به گونه ی کمی یا کیفی باشند.
مصاحبه های کمی در پایان نامه
هنجار شده اند ( یعنی برای همه ، اطلاعات یکسانی را فراهم می سازند).
از پرسش های بسته پاسخ استفاده می کنند.
بدین منظور باید پروتکل مصاحبه تهیه شود. تفاوت اصلی میان پروتکل مصاحبه و پرسش نامه آن است که مصاحبه گر باید پروتکل مصاحبه را خوانده و پاسخ های آرایه شده را ثبت کند( پیمایش تلفنی نیز نوعی مصاحبه محسوب می شود).
مصاحبه های کیفی در پایان نامه
بر پایه پرسش های بازپاسخ هستند.
مصاحبه های کیفی ۳ گونه هستند:
1. مصاحبه گفت و شنودی غیر رسمی
خود انگیخته است.
فاقد ساختار است.( یعنی از هیچ پروتکل مصاحبه ای استفاده نمی کند.)
2. رویکرد هدایت مصاحبه
در مقایسه با مصاحبه ی گفت و شنودی غیر رسمی ، ساخت یافته تر است.
دارای پروتکل مصاحبه همراه با فهرستی از پرسش های باز پاسخ است.
مصاحبه گر می تواند ترتیب سوالات را تغییر دهد.
در شرایط مقتضی، مصاحبه گر می تواند تغییراتی در کلمات پرسش ایجاد کند.
3. مصاحبه بازپاسخ هنجار شده
در این گونه مصاحبه، پرسش های باز در پروتکل مصاحبه نوشته شده اند و به ترتیب دقیقی مورد پرسش قرار می گیرند.
کلمات پرسش ها غیر قابل تغییر هستند.
نقاط قوت و ضعف مصاحبه ها در انجام پایان نامه
نقاط قوت مصاحبه ها
برای اندازه گیری نگرش ها و سایر محتواهای مربوط به علائق مفید هستند.
به مصاحبه گر اجازه ی وارسی و مطرح ساختن سوالات بعدی را می دهند.
می توانند اطلاعات ژرفی را فراهم آورند.
میتوانند اطلاعاتی را درباره ی معانی درونی و شیوه های تفکر شرکت کنندگان در اختیار پژوهشگر پایان نامه بگذارند.
مصاحبه های بسته پاسخ اطلاعات دقیق و مورد نیاز پژوهشگر پایان نامه را فراهم می سازند.
مصاحبه های تلفنی و الکترونیکی چرخش بسیار سریعی را بوجود می آورند.
روایی اندازه گیری نسبتا بالایی دارند.( یعنی برای پروتکل ها و مصاحبه های آزمون شده و خوش ساخت دارایی روایی و پایایی بالایی هستند).
می توان آنها را برای نمونه های احتمالی بکار گرفت.
نرخ های پاسخ نسبتا بالایی دارند و اغلب قابل دسترسی هستند.
برای اکتشاف و تایید مفید هستند.
نقاط ضعف مصاحبه ها
مصاحبه های انفرادی، معمولا گران و زمان بر هستند.
ممکن است اثرات واکنشی ایجاد کنند( مثلا ممکن است مصاحبه شوندگان بخواهند شما آنچه را که خواسته ی جامعه است نشان دهید).
ممکن است اثرات ارزیابان ایجاد کنند( مثلا مصاحبه گران آموزش ندیده ممکن است به علت سوگیری های فردی و یا مهارت های ضعیف مصاحبه، داده ها را تحریف کنند).
افراد مصاحبه شونده ممکن است اطلاعات مهم را به یاد نیاورند و یا فاقد خود آگاهی باشند.
میزان گمنام ماندن پاسخ دهندگان در سطح پایینی قرار دارد.
تحلیل داده های مربوط به پرسش های باز پاسخ میتواند بسیار زمان بر باشد.
مقادیر به اعتباریابی نیاز دارند.منبع: سایت asanmoshaver

}