انتقال حرارت جابجایی و تابشی
Combined heat loss analysis of trapezoidal shaped solar cooker cavity using computational approach
Authors / Descriptions : مقاله ISI مربوط به ترجمه مقابل / تحلیل ترکیبی تلفات حرارتی اجاق خورشیدی "ذوزنقه ای شکل" با استفاده از رویکرد محاسباتی
انتقال حرارت جابجایی و تابشی
more information
تحلیل ترکیبی تلفات حرارتی اجاق خورشیدی "ذوزنقه ای شکل" با استفاده از رویکرد محاسباتی
Authors / Descriptions : مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI سال انتشار 2018
انتقال حرارت جابجایی و تابشی
ادامه مطلب
An improved heat transfer search algorithm for unconstrained optimization problems
Authors / Descriptions : Ghanshyam G. Tejani a,⇑, Vimal J. Savsani b, Vivek K. Patel b, Seyedali Mirjalili / مقاله ISI سال انتشار2018
انتقال حرارت جابجایی و تابشی
more information
Prediction of the radiative heat transfer in small and large scale oxy-coal furnaces
Authors / Descriptions : Xin Yanga, Alastair Clementsa, Jلnos Szuhلnszkia, Xiaohong Huangb, Oscar Farias Moguela, Jia Lia, Jon Gibbinsa, Zhaohui Liub, Chuguang Zhengb, Derek Inghama, Lin Maa,., Bill Nimmoa, Mohamed Pourkashan ...
انتقال حرارت جابجایی و تابشی
more information
لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات مرتبط با موضوع انتقال حرارت جابجایی و تابشی
Authors / Descriptions : لیست عنوان و چکیده و کلمات کلیدی مقالات مرتبط با موضوع
انتقال حرارت جابجایی و تابشی
ادامه مطلب
Experimental study on upward flame spread characteristics of external thermal insulation material under the influence of porosity
Authors / Descriptions : Qing xuan Menga,b,c, Guo qing Zhua,b,c,⁎, Miao miao Yua,b,c, Zhen huan Lianga
انتقال حرارت جابجایی و تابشی
more information
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
انجام فصل 4 پایان نامه
1397/10/21

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه
موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد
1397/10/18

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع و منابع پایان نامه کارشناسی ارشد