مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
Industrial Revolution 4.0 in the construction industry: Challenges and opportunities for stakeholders
Authors / Descriptions : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI , نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanat ...
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
انقلاب صنعتی 4.0 در صنعت ساخت و ساز: چالش ها و فرصت ها برای کارفرمایان
Authors / Descriptions : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Wesam Salah Alaloul ⇑, M.S. Liew, Noor Amila Wan Abdullah Zawawi, Ickx Baldwin Kennedy * * * * * آدرس ا ...
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
ادامه مطلب
A bi-objective optimization approach for selection of passive energy alternatives in retrofit projects under cost uncertainty
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار: 2020 / نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri * * * آدرس اینترنتی ترجمه فارسی این مقاله در فرمت ورد : www.sanatarticle.com/Detail/7633
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
یک رویکرد بهینه سازی دو هدفه برای انتخاب گزینه های اتلاف انرژی در پروژه های مقاوم سازی تحت عدم قطعیت در هزینه
Authors / Descriptions : سال انتشار 2020 \ مقاله ISI ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان: Farhad Amiri Fard ∗ , Fuzhan Nasiri * * * * * آدرس اینترنتی دسترسی رایگان به فایل ISI انگلیسی اصلی این م ...
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
ادامه مطلب
Salvaging building materials in a circular economy: A BIM-based whole-life performance estimator
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Lukman A. Akanbia, Lukumon O. Oyedelea,⁎, Olugbenga O. Akinadea, Anuoluwapo O. Ajayia, Manuel Davila Delgadoa, Muhammad Bilala, Sururah A. Bellob
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
Participatory decision-support model in the context of building structural design embedding BIM with QFD
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2018 \ S. Eleftheriadisa,b,⁎, P. Duffourc, D. Mumovica
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
Designing out construction waste using BIM technology: Stakeholders' expectations for industry deployment
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2018 \ Olugbenga O. Akinade a, Lukumon O. Oyedele a, *, Saheed O. Ajayi b, Muhammad Bilal a, Hafiz A. Alaka c, Hakeem A. Owolabi d, Omolola O. Arawomo a
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
"BIM AND PLANT SYSTEMS: A SPECIFIC ASSESSMENT"
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2018 \ MartinoMariniaCostantino C.MastinobRobertoBaccolibAndreaFrattolillob
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
The role of building information modeling (BIM) in delivering the sustainable building value
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Moshood Olawale Fadeyi
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
Decision Support for Mobile Crane Lifting Plan with Building Information Modelling (BIM)
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Le Peng*, David K. H. Chua
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
Analysis of the adoption rate of Building Information Modeling [BIM] and its Return on Investment [ROI]
Authors / Descriptions : مقاله ISI سال انتشار2017 \ Dariusz Walaseka, Arkadiusz Barszczb
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
more information
دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
1397/10/13

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی

دسته بندی و ویژگیهای مقالات علمی
پایان نامه چیست؟
1397/10/17

پایان نامه چیست؟

پایان نامه چیست؟