ارتباط با ما

پشتیبانی سایت :

ارتباط با پشتیبانی سایت : sanatarticle@gmail.com
زمان پاسخگویی به ایمیلها 72 ساعت می باشد


Submit your Questions on Coordinate Relativity to coordinate.relativity@gmail.com Email . and Contact coordinate.relativity@gmail.com for invitation to conference and lecture . Your submitted questions and Content about coordinate relativity will reach Mr.Abdi directly.
Submit your Articles on Coordinate Relativity to sanatarticle@gmail.com Email
سایت مقالات علمی پژوهشی و صنعتی مفتخر است که با توجه به  نیاز مبرم دانشجویان و محققین و پژوهشگران و اساتید این مرز و بوم به دسترسی به موضوعات جدید و مرتبط در رشته های دانشگاهی ، در دو بخش مقالات علمی پژوهشی تهیه شده توسط کاربران محترم سایت و مقالات ترجمه شده و دسته بندی شده علمی پژوهشی ISI  در فرمت قابل استفاده ، خدمات خود را در حد توان ارائه نماید  ،  مقاله علمی پژوهشی، مقاله ای است که نوآوری داشته باشد و این نوآوری نباید فقط در روش جدید، تعریف جدید، مساله جدید و ... در تاریخ علم باشد. هدف اصلی مقاله علمی پژوهشی ایجاد یک استدلال است. یکی از بخش های چنین مقاله ای مرور ادبیات است. در یک مقاله علمی پژوهشی، ادبیات به عنوان اساس وبنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی میکند این مقالات در پی ایجاد و ترویج موضوع جدیدی هستند.
لوگو مقالات علمی پژوهشی و صنعتی

فرم درخواست