ارتباط بین شایستگی های بازاریابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

هدف پژوهش حاظر اراعه چارچوبی جهت ارزیابی سازمان بر موفقیت ....
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1391

تعداد صفحات : 21 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1391 / صنايعي علي, اميري فرهام, گنجي بيدمشك الفت
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5345
Key words (کلمات کلیدی): شايستگي هاي بارازيابي سازمان راهبردهاي سازماني ارتباطات سازماني منابع و شايستگي هاي سازماني مديريت پروژه
Number of pages(تعداد صفحات) : 21
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط