به کارگیری ‏QFD ‏فازی در مدیریت استراتژیک عرضه ‏محصول‎: مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک

(چکیده مقاله) :
Abstract :

جهان امروز به سرعت در حال تغییر بوده و ارتباطات روز به روز در حال گسترش است؛ دسترسی ‏به اطلاعات آسان تر می شود، رقابت برای فروش محصول جدی تر می شود و دیگر نمی توان کالایی را‏ به مشتری تحمیل کرد.‏‎ به نظر می آید که موفق ترین تولیدکنندگان، یک اصل مهم را سرلوحه کار خود ‏قرار داده اند؛ یک اصل ساده و در عین حال مشکل، یعنی «مدیریت خدمات مشتری».‏
ادبیات مدیریت زنجیره تامین و لجستیک بیان می کند که این اصل به هدفی استراتژیک برای ‏شرکت ها تبدیل شده است و شرکت ها دریافته اند که با گسترش عملکردهای لجستیکی خود، ‏رضایت مندی مشتریان و به تبع آن سهم بازار خود را افزایش می دهند.‏
این مقاله مبتنی بر رویکرد QFD ‏(گسترش عملکرد کیفیت) است و چگونگی استفاده از خانه کیفیت (HOQ) ‏برای بهبود کارا و موثر فرایندهای خدمات لجستیک و در نتیجه رضایت مشتریان را نشان می دهد. همچنین با ‏توجه کیفی بودن عوامل از منطق فازی استفاده شده است. این متدولوژی در شرکت پارس الکتریک برای ‏تعیین فعالیت های راهبردی در مدیریت استراتژیک محصول رادیو پخش به کار گرفته شده است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 29 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1390 / متقي هايده , صفري حسين, دهقاني كرامت اله
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5683
Key words (کلمات کلیدی): خدمات لجستيك، مديريت خدمات مشتري، منطق فـازي، گسـترش عملكـرد كيفـي (QFD ،( خانه كيفيت
Number of pages(تعداد صفحات) : 29
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط