مدیریت زنجیره تامین و معرفی نمونه مقالات مرتبط

(چکیده مقاله) :
Abstract :

مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود
مدیریت زنجیره‌ی تأمین در بر گیرنده تمامی مجموعه فعالیت‌های نظام مند درونی و بیرونی یک شرکت است که به صورت مدون و با دیدی کل نگر تمامی فرایندهای کسب و کار درون زنجیره تأمین را سازمان دهی و هدایت کرده و هدف آن بهینه سازی آن فرایندها با حداقل هزینه‌ها و حد اکثر کارایی می‌باشد

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:2019

تعداد صفحات : 10 صفحه

Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): پژوهشگر سایت / سال انتشار2019
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/10/11  |   1/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4353
Key words (کلمات کلیدی): Supply Chain Management
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط