بررسی خواص حرارتی، مکانیکی و ریزساختار اتصالات آلیاژ آلومینیوم سری 7000 جوشکاری شده توسط فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در بررسی روش های جوشکاری و اتصال قطعات به یکدیگر روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از روش های نوینی می باشد که در جوشکاری قطعات آلومینیومی به عنوانی روشی اقتصادی و باکیفیت مطرح می گردد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با معرفی این روش به بررسی تاثیر پارامترهای گوناگون بر روی خواص حرارتی، ریزساختاری و مکانیکی اتصالات آلومینیوم آلیاژ سری 7000 پرداخته شود. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان می دهد که اندازه دانه ها در ناحیه ناگت در حدود 5 تا 12 میکرومتر است و کمترین اندازه دانه در ناحیه ناگت تشکیل می شود. به کمک مدل حرارتی ارائه شده و انجام آزمایش های تجربی می توان به تخمینی از میزان انرژی تلف شده در حین فرایند و تاثیر پارامترهای مختلف جوشکاری روی این میزان انرژی دست پیدا کرد. دمای مناسب در نزدیک ترین فاصله به شانه ابزار، برای پیکربندی استفاده شده در تحقیق در هنگام شروع به جوش کاری و نیز هنگام جوش 330 درجه سانتی گراد است که به عنوان معیاری برای کنترل جوش از آن استفاده می شود. همچنین ابزار استوانه ای با پین سطح صاف در بهترین وضیعت قادر به ایجاد جوشی با استحکامی حدود 80 درصد فلز پایه می باشد و عیوب ناشی از انتخاب پارامترهای مختلف به شدت بر روی کیفیت جوش تاثیر گذار است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 7 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1393 / عزيزي عبدالحميد*, اعلمي آل آقا محمدابراهيم, مرادي حميد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/18  |   3/9/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4687
Key words (کلمات کلیدی): جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی خواص متالوژیکی آلیاژ آلومینیوم خواص مکانیکی
Number of pages(تعداد صفحات) : 7
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط