کاربردهای برنامه ریزی خطی در پروژه های ساختمانی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

مسائل متعددی در مدیریت صنعت ساختمان (مخصوصا" در عرصه تصمیم گیری) وجود دارند که در کشورهای عربی با مقتضیات دفتری-اداری مدیریت این صنعت مربوطند.تحقیق در عملیات( خصوصا" مدلهای برنامه ریزی خطی) ابزاری بسیار مهم در بهینه سازی کار بردی در عرصه های مختلف مهندسی تولید و تولید انبوه محسوب میشود. در عین حال برنامه های کار بردی برای برنامه ریزی خطی در صنعت ساختمان تدوین گشته اند.این مقاله یک روش برنامه ریزی خطی ارائه میدهد که توجه را به موارد کاربردی تصمیم گیری جلب مینماید و راهبرد شرکت در مناقصات را ارتقا داده و بهینه میسازد. بدین ترتیب بهترین مورد مناقصه( همانطور که در شرایط عینی واقعی نشان داد شده) انتخاب خواهد شد. نتیجتا"مدیر پروژه یا تصمیم گیرنده قادر خواهد بود با اتکا به تدابیر ذکر شده بهترین انتخاب را در مورد هزینه پروژه داشته باشد.این مقاله مفاهیمی از برنامه ریزی خطی ارائه میکند که در تطا بق با اجزای این برنامه ریزی تمرکز عمده خود را بر مسائل مرتبط با زمان و همچنین زمان-هزینه موضوع(پروژه) مورد مطالعه مینهند.مدلهای برنامه ریزی خطی طوری تدوین شده اند که با استفاده از نرم افزار LINDOبتوانند مسائل متفاوت مرتبط با هزینه و زمان را حل نمایند.اما مدلهای تدوینی در مورد خاص پروژه مورد مطالعه محدودیتها و کمبودهایی را خود نشان دادند.مدیران صنعت ساختمان میتوانند با استفاده از مدل مناسب فرصتهای احتمالی را شناسایی کنند تا اثر تصمیمات را بر عملیات ساختمانی پیش بینی نمایند و اهداف ترجیح داده شده مدیریتی را با سهولت بیشتری تعیین کرده و عملی سازند.با پیاده سازی برنامه ریزی خطی مسائل زیادی در عرصه ساخت و ساز مد نظر قرار میگیرند ( خصوصا" مقولات مرتبط با زمان و هزینه) وبا صرف هزینه ایی کم و در زمانی کوتاه محاسبات در حدی معقول و متعادل انجام شده و به نتیجه میرسند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

مقاله ISI ترجمه شده
سال انتشار:2018
ترجمه شده به فارسی با فرمت Word
فایل ISI انگلیسی اصلی ، دسترسی رایگان با فرمت Pdf
تعداد صفحات فایل ISI انگلیسی اصلی: 11 صفحه عنوان فایل ISI انگلیسی:
Linear programming applications in construction sites
تعداد صفحات ترجمه شده به فارسی فایل ورد : 20 صفحه

Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): مقاله ISI سال انتشار 2018 \ ترجمه شده به فارسی با فرمت Word به همراه اصل مقاله ISI نویسندگان / Yasser M.R. Aboelmagd
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/19  |   3/10/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4908
Key words (کلمات کلیدی): برنامه ریزی خطی؛مدیریت ساخت و ساز؛بهینه سازی هزینه؛استراتژی رقابت؛مدل بهینه سازی؛انتخاب پیمانکار وتصمیم سازی
Number of pages(تعداد صفحات) : 20
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط