بررسی اندرکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی و سنگ پی در حوزه فرکانس

(چکیده مقاله) :
Abstract :

سدها سازه های عظیم و پرهزینه ای هستند در نتیجه تامین ایمنی آنها اهمیت زیادی دارد. تاکنون روش های زیادی،‏ از جمله روش های اجزا مرزی و یا ترکیب اجزا مرزی با اجزا محدود،‏ برای تحلیل سدهای بتنی ارائه شده است. استفاده از روش های مذکور پیچیدگی خاص خود را دارند. بنابراین در این مقاله به منظور ساده سازی مساله،‏ برنامه کامپیوتری سامان دهی شده است و اندرکنش سد-سنگ پی مورد بررسی قرار گرفته است. در این برنامه،‏ بدنه سد و سنگ پی به صورت سه بعدی مدل شده و با اجزا محدود تقسیم بندی شده اند. در ادامه،‏ پاسخ سد قوسی Morrow Point برای نسبت های مختلف مدول الاستیسیته سنگ پی به سد برای حالت مخزن خالی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین پاسخ سد مذکور برای حالت های مختلف سنگ پی ارائه شده است. علاوه براین،‏ برنامه مذکور قادر به استفاده از روش استخراج حلال میرایی می باشد. بنابراین،‏ تاثیر روش استخراج حلال میرایی بر پاسخ دینامیکی سدهای بتنی قوسی مورد بررسی قرار گرفته است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 13 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1390 / كاظمي نياكراني حميدرضا*, لطفي وحيد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5495
Key words (کلمات کلیدی): اندرکنش ديناميکي سد قوسي و سنگ پي روش اجزاي محدود روش زيرسازه روش استخراج حلال ميرايي
Number of pages(تعداد صفحات) : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط