تخلیه بار تحرک آگاه با قابلیت تحمل پذیری خطا در رایانش ابری موبایل

(چکیده مقاله) :
Abstract :

امروزه با توجه به توسعه شبکه ها و تکنولوژی های ارتباطی، اینترنت اشیا به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فناوری اطلاعات مطرح شده است. توسعه این فناوری با توجه به محدودیت دستگاه های متحرک از نظر توان محاسباتی، ظرفیت باتری و حافظه با چالش هایی روبه رو می باشد. در راستای حل این چالش ها، رایانش ابری موبایل که با به خدمت گرفتن فضای ذخیره سازی و قدرت محاسباتی ابر، ظرفیت موبایل را برای انجام برنامه های کاربردی بهبود می بخشد، مطرح شده است. به این منظور، برخی از مولفه های برنامه کاربردی با هدف بهینه سازی زمان اجرا و انرژی مصرفی کل، برای اجرا به ابر تخلیه می شوند. با توجه به تاثیر تحرک دستگاه متحرک بر شرایط شبکه دسترسی و کیفیت اتصال، تصمیم گیری مولفه های مناسب جهت تخلیه به ابر باید با توجه به تحرک دستگاه انجام پذیرد. تا کنون روش های محدودی در زمینه تخلیه بار تحرک آگاه ارائه شده است. این روش ها از مشکلاتی از جمله عدم استفاده از مدل تحرک مناسب، عدم لحاظ قابلیت تحمل پذیری خطا، تخلیه یک جای برنامه و عدم توجه به تخلیه بار ریزدانه رنج می برند. در این مقاله به منظور رفع این مشکلات، یک روش تصمیم گیری تخلیه بار تحرک آگاه با استفاده از زنجیره مارکوف تحرک کاربر و قابلیت تحمل پذیری خطا ارائه شده است. نتایج ارزیابی ها نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش اخیر مطرح در این زمینه تا 75% در زمان اجرا و 65% در انرژی مصرفی جهت اجرای برنامه کاربردی بهبود ایجاد می کند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / روستايي راضيه, موحدي زينب
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4929
Key words (کلمات کلیدی): رايانش ابري موبايل تخليه بار تحرک قابليت تحمل پذيري خطا
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط