معماری نوین آینده: مدلی نوآور برای کسب وکار بر بستر یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء

(چکیده مقاله) :
Abstract :

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1397 / زرين صدف, علي محمدي مهرداد*, سيادت سيدحسين
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4954
Key words (کلمات کلیدی): نوآوري اينترنت اشيا مدل کسب و کار رايانش ابري معماري
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط