بهبود ساختار هندسی رتور ماشین سنکرون رلوکتانسی با استفاده ترکیبی از شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و روش اجزای محدود

(چکیده مقاله) :
Abstract :

یک روش مناسب برای رسیدن به بازده و ضریب توان بالا در ماشین های سنکرون رلوکتانسی، افزایش برجستگی مغناطیسی (Ld/Lq) در این ماشین ها است. این کار معمولا از طریق تغییر ساختار هندسی ماشین و به ویژه با تغییر تعداد و شکل سدهای شار رتور انجام می شود. در این مقاله از یک روش هوشمند برای بهینه سازی موتور سنکرون رلوکتانسی بر مبنای برجستگی مغناطیسی استفاده شده است. به این منظور مشخصات موتور از جمله هندسه ورق های استاتور، طول محوری ماشین، نوع سیم بندی و تعداد سدکننده های شار رتور ثابت فرض شده و شش پارامتر برای تعیین مکان سدهای شار رتور تعریف شده است. سپس به ازای تغییرات پله ای این پارامترها، برجستگی مغناطیسی رتور با استفاده از روش اجزای محدود (FEM) محاسبه شده و با به کارگیری این مقادیر برای آموزش یك شبكه عصبی (NN)، تابعی برای مدل کردن برجستگی مغناطیسی در موتور فراهم شده است. با در نظر گرفتن این مدل عصبی به عنوان تابع هدف درون الگوریتم ژنتیك (GA)، پارامترهای ماشین سنکرون رلوکتانسی بهینه سازی شده و بهترین ساختار موتور با بیشترین برجستگی مغناطیسی به دست آمده است. در پایان توانایی تخمین درست شبکه عصبی توسط شبیه سازی FEA، و قابلیت سنکرون ماندن موتور در بار نامی توسط شبیه سازی دینامیکی تایید شده است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1392

تعداد صفحات : 7 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1392 / حق پرست مرتضي, تقي پوربروجني صمد, كارگر عباس
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4751
Key words (کلمات کلیدی): موتور سنکرون رلوکتانسي بهينه سازي برجستگي مغناطيسي روش اجزاي محدود شبکه عصبي الگوريتم ژنتيک
Number of pages(تعداد صفحات) : 7
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط