راهنمای نویسندگان
بنا بر تصمیم کمیته علمی سایت  مقالات علمی پژوهشی و صنعتی در قالب های ذیل ، مقالات پژوهشگران و نویسندگان و دانشجویان و اساتید محترم ، مورد پذیرش می باشند و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:
1.مقالات علمی-پژوهشی 
2. مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی
3. مقالات علمی-ترویجی (مروری)
4. طرح های تحقیقاتی
5. مطالعات موردی 
انواع مقاله :
مقالات را از چند دیدگاه می توان دسته بندی كرد. یكی از این دسته بندی ها می تواند بر اساس محتوای اطلاعات مقاله باشد كه از این منظر مقالات به چهار نوع پژوهشی ، تحلیلی ، مروری و گردآوری تقسیم می شوند :
1. مقاله پژوهشی :  برگرفته از تحقیقی است كه به تازگی پایان یافته است و چون متكی بر یافته های تحقیقاتی است، گزارش تحقیق نیز به آن گفته می شود.
2. مقاله تحلیلی :  این نوع مقاله كه به نام مقاله نظری نیز شناخته می شود، مقاله ای است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین، نظریه خاصی را در حوزه كار خود مطرح می نماید. در این نوع مقاله نویسنده ممكن است نظریه های قبلی را گسترش دهد، آن ها را با استفاده از شواهد استحكام بخشد، آن ها را به شكل دیگری بیان كند یا آن ها را مورد تأمل و تردید قرار دهد.
3. مقاله مروری :  این مقاله به تحلیل كلان و ارزیابی انتقادی نوشته هایی می پردازد كه قبلاً منتشر شده است. مؤلف مقاله مروری از طریق مقوله بندی، یكپارچه سازی و ارزشیابی متون منتشر شده پیشین، سیر پیشرفت پژوهش های جاری را در جهت روشن ساختن مسئله ای مشخص دنبال می كند.
4. مقاله گردآوری :  این نوع مقاله صرفاً به گردآوری و انعكاس نقطه نظرهای مختلف مندرج در نوشته های مرتبط با موضوعی خاص می پردازد و در واقع كار تازه ای را عرضه نمی كند. تفاوت آن با مقاله تحلیلی این است كه به ارائه نظریه جدیدی منتهی نمی شود و نیز با مقاله مروری این تفاوت را دارد که الزاماً به سنجش و ارزیابی كلیه آثار قبلی نمی پردازد.
5.مطالعه موردی (Case Study): یک نوع روش تحقیق رایج در علوم اجتماعی است و بر مبنای یک بررسی عمیق درباره یک فرد، گروه یا رویداد خاص است. مطالعه موردی ممکن است توصیفی یا تبیینی باشد. نوع دوم برای کشف علت و معلولی به منظور پیدا کردن اصول اساسی استفاده می شود. مطالعه موردی به جای استفاده از نمونه ها و پیگیری مجموعه محدودی از قوانین برای بررسی تعداد محدودی از متغیرها، از روش بررسی عمیق و طولی (در طی یک دوره زمانی طولانی) از نمونه یا رویداد خاص استفاده می کند. مطالعات موردی یک راه سیستماتیک از بررسی رویدادها، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش دهی نتایج ارائه می دهد 
موضوعات قابل پذیرش ، جهت ارسال مقاله:
در شرایط  حاضر در چارچوب رشته های تخصصی موجود در سایت  پذیرش مقاله صورت می گیرد
نکته افرادی که در سایر رشته ها تحصیل می نمایند یا در چارچوب موضوعاتی که در سایت(در بخش ارسال مقاله) معین شده ارسال مقاله نمایند و یا از موضوعات راه و روش مقاله نویسی و پایان نامه نویسی و راهکارهای پذیرش در دوره دکتری استفاده نمایند.
 رشته های تخصصی موجود در سایت به شرح زیر است:

عنوان

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی عمران

مهندسی صنایع

مهندسی کشاورزی

مهندسی معماری/ مجموعه معماری

مدیریتMBA 

مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

علوم کامپیوتر

مهندسی نقشه برداری

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت صنعتی

ریاضی

آمار ریاضی

علوم زمین

مهندسی متالورژی و مواد

مدیریت کسب و کار

کارآفرینی

مجموعه علوم جغرافیایی

مهندسی خودرو

مهندسی هوا فضا

سایر رشته ها

شایان ذکر است که به آمار این رشته ها در آینده نزدیک افزوده خواهد شد.
روش مشاهده لیست موضوعات مجازجهت ارسال مقاله در صفحه ارسال مقاله:


 افزایش امتیاز به جهت ارسال مقاله:
     اگرچه ارزش و اعتبار مطالب نویسندگان محترم بیش از اینهاست و قابل قیمت گذاری نیست اما ما به نوبه خود با توجه به مطالب ارسالی ، امتیازاتی را جهت نویسنده محترم در نظر می گیریم که بر اساس رعایت اصول نگارش و فرمت تعیین شده و محتوی و کارایی مطلب و گویا بودن در موضوع ذکر شده و پس از موفقیت در پروسه داوری مطابق زیر است:
- مطالب ارسالی جهت یک موضوع موجود در یک رشته تخصصی موجود در صفحه اصلی در صورت پذیرش در داوری بین 4 تا 10 امتیاز را به همراه دارد که بنا به نظر مدیرسایت در مجموعه مقالات سایت قرار می گیرد و یا در مجموعه مقالات سایت قرار نمی گیرد و آپلود اینگونه مقالات بدین معنی است که نویسنده از قرار گرفتن این مطلب در سایت رضایت دارد و اینگونه مقالات فقط در موضوع مورد نظر در رشته تخصصی مورد نظر و موضوعات هم نام با این موضوع در سایر رشته های تخصصی قرار می گیرد.
- مطالب ارسالی جهت یک موضوع موجود در گزینه سایر رشته ها در صورت پذیرش در داوری بین 2 تا 6 امتیاز را به همراه دارد که بنا به نظر مدیرسایت در مجموعه مقالات سایت قرار می گیرد و یا در مجموعه مقالات سایت قرار نمی گیرد و آپلود اینگونه مقالات بدین معنی است که نویسنده از قرار گرفتن این مطلب در سایت رضایت دارد و اینگونه مقالات علاوه بر موضوع مورد نظر در گزینه سایررشته ها ، ممکن است در لیست دانستنیها( منتها بدون سربرگ) و با قرارگیری لیست نویسندگان در انتهای متن(مشابه دانستنیهای موجود) قرار گیرد.
فرمت و نحوه نگارش مقالات 
     ضرورت دارد که فرمت و نحوه نگارش مقالات ، منطبق با فایل ورد پایین بنام راهنمای نگارش مقالات باشد و نیز در زمان ارسال مقالات ، هم فرمت ورد و هم فرمت پی دی اف مقالات ، آپلود گردد.

راهنمای نگارش مقالات

توجه: نکات تکمیلی راهنمای نویسندگان و فایلهای دانلودی در این زمینه از طریق صفحه اصلی/23مجموعه رشته های تخصصی/سایر رشته ها/راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است.


باسپاس و تشکر فراوان از شما دوستان و همراهان گرامی