راهنمای مسیر دانلود مقاله و کتاب

از طریق انتخاب رشته می توان به دسته ای از مقالات که مورد نظر است دست یافت مشابه شکل زیر

پیکان قرمز نشانگر ابزاری است که می توانید با آن در نسخه کامپیوتر و موبایل به رشته های جدید دست پیدا کنید تمام رشته ها به صورت افقی در یک ردیف در نوار سفید رنگ ، جای گرفته اند که در تصویر زیر با مهندسی نقشه برداری آغاز می شوند  


مطابق شکل زیر در داخل هر رشته، تعداد زیادی موضوع، قرار دارد که در داخل هر کدام از این موضوعات تعدادی مقاله مرتبط با آن رشته و آن موضوع قرار دارد و لذا ساده ترین روش جستجو مطلب در اختیار کاربر قرار می گیرد کتاب نیز در همین مسیر قرار دارد با این تفاوت که کلمه کتاب در داخل پرانتز و جلوی نام موضوع درج می گردد در ابتدای نام نیز کلمه کتاب مشاهده می گردد

نمونه موضوعات مقالات در شکل زیر نمایان است

 

نمونه موضوعات کتابها در شکل زیر نمایان است

توضیح اینکه ممکن است یک مقاله یا کتاب به علت مرتبط بودن با چند موضوع در چند جا تکرار گردد

تشریح نحوه دانلود کتابها

محل دانلود کتاب


پس از ورود به صفحه دانلود کتاب چند لحظه صبر کنید تا متن کتاب ظاهر گردد و در انتهای آن دانلود کتاب را انتخاب نمایید